ARDİNO KALKINMA YOLUNDAPazar, 27 Ocak 2008

ARDİNO KALKINMA YOLUNDAKırcaali İlinin en dağlık ve verimsiz geçen topraklarını içeren Ardino bölgesi insanları dürüstlüğü ve övgüye değer çalışkanlığı ile anılır.
Burasının insanları yoksulluk ve sıkıntılar içinde yaşamları yıllar yılı süre gelmiş, bu günde belli bir standarta varmış sayılamaz.
Buna rağmen yöre insanları inadına direşken ve becerikli geçen kişiler arasında kalırlar.
Bölgenin bir sıra öğretmeni, doktoru, ünlü şairi, yazarı ve diğer uzmanları vardır.
Geçmişte olduğu gibi Demokrasi dediğimiz dönemde de Ardino'nun kalkınması, güzelleşmesi için sıralı çabalar harcanmaktadır.
Son birkaç yıl içinde yapılara verilmesi gereken müspet değerle paralel ,bu yeni Belediye başkanlığı sürecinde, 2008 yılı süresinde gerçekleştirilmesi birinci dereceli görünenlere deyinmekle yetineceğiz.
Herşeyden önce yeni seçilen Belediye Başkanı Resmi Murad'ın çaba ve ön görüşleri sayesinde 2008 yılında altyapı inşaat işleri kategorisine giren birinci dereceli görevlerin yapılmasına toplam 4 milyon 700 bin leva üstünde bir yatırımla başlanacak.
Yollar, su ve kanalizasyon işlerine daha büyük bir önem verilecek. Sular ve çevre bakanlığının sağladığı 1,5 milyon leva yalnız Zdravets semtinin kalkınması için harcanacak.
"Tabiat afetleri ve olağan üstü" olayların neden olduğu ev ve meskem bloklarının sular altında kalmalarını önlemek için Koca ve Alaca nehirlerinin tekneleri temizlenip sahilleri beton duvarla kolay yıkılmaz bir duruma getirilecektir.
"Sapart" programından kazanılan 100 bin leva, diğer milli ve yerli finans kaynaklarından yararlanarak "Çorbacılar- Alankaya" , "Tosçalı- Çamdere" ve başka yolların tamiri için de 500 bin leva cıvarında para harcanacak.
Senelerdir arda kalan sokak ve kasaba meydanlarına da kaldırımlar yapılarak, imkanlar dahilinde asfalt da dökülebilecek.
Başkan Resmi Murad'ın belirttiği gibi geniş kapsamlı inşaat Programının icrası bölgenin kalkınmasında çok müspet bir rol oynayacaktır.


DİĞER HABERLER