AVRUPA KOMİSYONU BULGARİSTAN VE ROMANYA'YI ELEŞTİRDİ, ANCAK "ÖNLEYİCİ MADDELERİ" YÜRÜRLÜĞE KOYMADIÇarşamba, 27 Haziran 2007

AVRUPA KOMİSYONU BULGARİSTAN VE ROMANYA'YI ELEŞTİRDİ, ANCAK Avrupa Komisyonu, Bulgaristan ve Romanya'nın Adalet ve İç Düzen alanlarında Ilerleme Raporlarını açıkladı. Raporda, iki ülkeye eleştiriler yöneltiliyor, ancak önleyici madde kullanılması önerilmiyor. Komisyonun Başkan Yardımcısı Franco Frattini'nin tanıttığı raporda ana eleştiriler adalet sistemi, yolsuzluk ve suç olaylarıyla mücadele alanlarında yoğunlaşıyor. İki yeni üye ülkede bazı noksanlar kaydedilse de, bu etapta koruyucu madde uygulanmaması kararlaştırıldı.

Raporda "Bulgaristan ve Romanya ilerleme kaydetti, ancak yargı sisteminde reformlar ve yolsuzlukla mücadelede daha yapılması gereken çok iş var" denildi. Adalet, yargı, Avrupa fonlarının yönetimi, gıdaların güvenliği konularında her iki ülkede de eksiklikler kaydedildi, Bulgaristan'da havacılık güvenliğinde de sorunlar olduğunun altı çizildi.

AK'nin ülkemize getirdiği en ciddi eleştiriler, yolsuzluk olaylarıyla mücadelede neticeler alınmamasıyla ilgili. Bulgaristan İlerleme Raporu, suç olaylarıyla mücadelede gerçek sonuçlar alınmadığı da öne sürüldü. Belgede eleştirilen noktalardan bir diğeri, Bulgaristan'da üst mevkilerde bulunan zanlıların cezaevlerine girmemesi ve onlara karşı cezai işlem yapılalamsı konusundaydı.

Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Gergana Grınçarova, AK'nin Bulgaristan İlerleme Raporunu dengeli ve objektif olarak niteledi. Bakan Grınçarova, Avrupa Komşsyonu'nun Sofya Temsilcisi Michael Humphres ile ortak basın toplantısı düzenledi. Grınçarova, Bulgaristan ile AK arasındaki gözetim mekanizmasının ortadan kalkması için yeterli kadar gerekçe olduğu zaman gerçek manada memnun olacağını söyledi.

Michael Humphres'e göre,Bulgaristan'daki gelişme görülüyor ve bunu göz ardı etmemek lazım. Bazı alanlarda ilerlemenin ciddi olduğunu belirtem Humphres, bazı alanlarda daha az olduğunu ve gayretlerin asıl bu alanlarda yoğunlaşması gerketiğini vurguladı. AK'nin Sofya Temsilcisine göre, netice olarak ülkemiz başaracak ve iradeye sahip olduğu için bütün kriterleri yerine getirecek.


DİĞER HABERLER