AYRIMCILIĞIN BULGARİSTAN'DAKİ BİÇİMLERİPazartesi, 31 Mart 2008

AYRIMCILIĞIN BULGARİSTAN'DAKİ BİÇİMLERİ Bulgaristan yurttaşlarının yaklaşık dörtte biri, işyerinde ayrımcılığa maruz kalmaktan korkar. Bu, Millet Meclisi'ne bağlı Ayrımcılıktan Koruma Komisyonu'nun 2007 yılı hesap raporunda belirtiliyor.

Etnik temelli ayrımcılık ülkemizdeki bütün etnik gruplar tarafından ciddi bir sorun olarak algılanıyor. Bir etnik topluluğa karşı ayrımcılık gösterilmesi, söz konusu ankete katılanların önemli bir bölümü tarafından onlara karşı gösterilen doğal bir tutum ve davranış olarak değerlendiriliyor. Tek sözle, ayrımcılık pratikleri, ayırım hedefi olan kişiler tarafından bile bazen hoşgörü ile karşılanır.
Anket sonuçlarına göre etnik ayrımcılıktan sonra yaş ve fiziksel özürlülük ile ilgili ayırım gelir. Bulgarların yarıdan fazlası hayatında en az bir kez çeşitli ayrımcılık biçimlerine maruz kalmıştır. Araştırma sonuçlarının gösterdiği gibi, yurttaşların ayrımcılık beklentileri en çok sokak ile ilgilidir.
Millet Meclisi'ne bağlı Ayrımcılıktan Koruma Komisyonu Başkanı Kemal Eyüp, Bulgaristan Radyosu'na özel açıklamasında: "Ayrımcılıkla ilgili açılan dava sayısının artışı, Komisyon'a olan güvenin arttığını gösteriyor' dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
"Bilgi sahibi olmayan yurttaşlar, şikayet başvuruları ile ihbar artışını ayrımcılığın daha geniş boyutlar aldığına dair bir kanıt olarak algılayabilir. Bunların sayısı 2006'da 389, 2007'de- 658, 2008'in şimdiye kadarki zaman diliminde ise 220'dir. Bu, yurttaşların, ayrıca sivil toplum kuruluşları ile tüzel kişilerin Komisyon'a artan güvenini gözler önüne seriyor. Yasa gereğince biz işverenlerle resmi dairelere bağlayıcı ve sıradan tavsiyelerde bulunuruz.
Birçok yurttaş, yurttaşlar adına sivil toplum kuruluşları ve şirketler Ayrımcılıktan Koruma Komisyonu'na başvurup şikayetlerini sunar. Bu şikayet başvurularının en büyük grubunu etnik ayrımcılık şikayetleri oluşturuyor. Onu, yurttaşların çalışma hakkı uygulanırken maruz kalınan ayrımcılık izliyor. Özürlülerin ayrımcılık şikayetleri, kişinin toplumdaki yeri ve görevine bağlı ayrımcılık başvuruları ile eşit sayıda. Süregen hastalıkları olan kişilerle yaşlı yurttaşların Sağlık Sigorta Sandığı'nın maliyetinin bir kısmını karşıladığı ilaçlar listesi ve sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili şikayetleri de az değil.
İstatistiğe göre, ayrımcılık başvuruları ile ilgili yazışmaların % 29 kadarı etnik temelli, % 27 kadarı- çalışma hakkının uygulanması, % 17.2'si de özürlülerin şikayetleri ile ilgilidir.
Biz öte yandan Avrupa'nın giriştiği ve ülkemiz genelinde de başlatılan "Herkese Eşit Fırsatlar Yılı" projesine katılıyoruz. Bütün eyalet merkezlerinde bu konuda aydınlatıcı ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdik, kabul odaları açtık. Kanımca, yurttaşların ayrımcılık başvuru ve ihbarlarının gün geçtikçe artış göstermesi bu çalışmalarımızın bir sonucudur."


DİĞER HABERLER