"BALKANLARDAKİ TÜRK GAZETECİLERİN 1. EDİRNE BULUŞMASİ" SONUÇ BİLDİRGESİPazartesi, 20 Kasım 2006

Edirne Valiliği ve merkezi Edirne'de bulunan Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği'nin (AGD) girişimi ile 16-19 Kasım 2006 tarihinde Edirne'de yapılan ‘Balkanlardaki Türk Gazetecilerin 1. Buluşması' toplantısında bir araya toplanan biz Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Moldavya, Moldova, Romanya, Sırbistan (Sancak) ve Yunanistan'dan gelen ve çoğunluğu Türkçe basın yayın organlarında çalışan gazeteciler, yaşadıkları toplumların deyim yerindeyse ‘sinir uçları' olarak toplumsal acıları ve sahip olduğumuz deneyimleri ortak akla yansıtarak ‘Balkanlılık bilinci'nin yaratılması hedefine katkı sağlamak amacıyla;

1- Balkanlardaki Türkçe medyanın başarılarının artması ve sorunlarına çözüm getirilmesinde daha sıkı bir işbirliği ve dayanışmanın gereğini ve bu iletişimi güçlendirecek ortak projelerin gerçekleştirilmesinin önemini vurguladığımız;

2- Makedonya ve Kosova'da Türklerin yaşadığı bölgelerde Türkçe'nin resmi dil olarak kullanılması doğrultusundaki çabaları desteklediğimizi, diğer katılımcı ülkelerimizde de Türkçe'nin korunması ve kullanılmasının desteklenmesine katkı sağlanması gerektiği fikrinin altını çizdiğimiz;

3- Balkan ülkelerinde yaşayan Türk toplumları basın yayın temsilcileri arasında sağlam bir işbirliği oluşturulması ve bunun devamı olarak da bu toplumların basın yayın temsilcileri arasında Balkan ülkeleri kapsamında daha geniş bir dayanışma ile iletişimin sağlanmasına götürecek örgütlenme konusunda görüş birliğine vardığımızı, Türkçe medya birimlerinin birlikte oluşturacakları ve destekleyecekleri ortak bir haber havuzunun oluşturulması, ardından da bir ‘Balkan Haber Ajansı'nın kurulması yönündeki önerileri desteklediğimizi, bu yöndeki çalışmalara katkı sağlayacağımızı, yine bu kapsamda ortak bir web sayfası oluşturulması çalışmalarını AGD'nin yürütmesini uygun bulduğumuz;

4- Balkanlarda barış ve istikrara katkı sunmak amacıyla Türkçe medyaların farklı dillerdeki medyalarla sağlıklı bir haber alışverişi işbirliğinin pekiştirilmesini gerekli gördüğümüz;

5- Bu girişimin önümüzdeki dönemlerde Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği öncülüğünde bir Balkan Gazeteciler Federasyonu'na dönüştürülmesi önerisini desteklediğimiz;

6- TRT'nin girişimi olarak açıklanan ‘Balkan News' projesine yürekten katıldığımız;

7- Balkan ülkelerinde Türkçe'nin kullanımının ve geliştirilmesine katkı verecek bölgedeki ilgili kurum ve kuruluşların desteğinin sağlanmasının gerekli olduğunu bulduğumuz;

8- Bu çalışmaların devam etmesi ve bölgede değişim yaratabilmesi için etkinliğin her yıl belirlenecek dönemlerde ve katılımcı ülkelerden birinde gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının tespit edilerek mesleki örgüt ve ilgili kurumlara bildirilmesi ve uygulamaların takip edilmesi ve gerekli girişimlerin yapılması ile bir izleme komitesi oluşturulmasına, bu komitenin, birinci buluşmayı sağlayan örgüt olan Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği yönetimince tespitini uygun gördüğümüz tüm kamuoyuna, ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulur.

19 Kasım 2006, Edirne

---------------------------------------------------------------------------------------------

"BALKANLARDAKİ TÜRK GAZETECİLERİN 1. BULUŞMASI'NA" KATILAN GAZETECİLER

Batı Trakya / Yunanistan/

Cemil Kabza : Gündem Gazetesi
Ozan Ahmetoğlu : Gündem Gazetesi
İbrahim Baltalı : Rodop Rüzgarı Gazetesi
Sezer Rıza : Cumhuriyet Gazetesi
Halil Haki : Cumhuriyet Gazetesi
İlhan Tahsin : Ötüken Gazetesi
Özcan Ali Osman : Ülkü Gazetesi
Ahmet Davut : Olay Gazetesi
Feyzullah Hasan Kahya : Millet Gazetesi
Bilal Budur : Millet Gazetesi
Salim Ahmet : Bülten Gazetesi
Özgür Mehmet : Turuncu Gazetesi
İlknur Halil : Öğretmenin Sesi Dergisi

Bulgaristan :

Vijdan Ahmet : Yeni Hayat Gazetesi
Nahit Doğu : Rodoplar Gazetesi
Mümin Tahir : Gazeteci - Kültür Bakanlığı Daire Başkanı
Müzekki Ahmet : Kırcaali haber sitesi sahibi
Mehmet Recep : Nov Jivot Gazetesi
Elena Kortel : Bulgaristan Devlet Radyo Televizyonu
Nedret Lütfi : Zaman Gazetesi Burgas Temsilcisi)
İdris Ali : Zaman Gazetesi Rusçuk Temsilcisi

Kosova :

İbrahim Arslan : AA Priştine Muhabiri : Kosova Türk Gazeteciler Derneği Başkanı
Ercan Kasap : İHA Priştine Muhabiri
Taner Güçlütürk : Yeni Dönem Radyosu Yayın Sorumlusu
Esin Muzbeg : Yeni Dönem Gazetesi Yayın Yönetmeni
Gani Draguşa : Kosova TV Türkçe Editörü
Arben Raşit : Blue Sky Radyo TV Editörü

Makedonya :

Avni Engüllü : Üsküp Radyosu Türkçe Yayınlar Sorumlusu
Murteza Sulooca : Yeni Balkan Gazetesi
Enis Emin : Zaman Gazetesi Makedonya Temsilcisi
Seyhan Yakupi : Makedonya TV Türkçe Editörü

Romanya :

Nilgün Asan : Hakses Dergisi Baş Editörü
Minever Omer : Hakses Gazetesi Redaktörü
Gülşen İsmail : Köstence Radyosu Dil Sorumlusu
Gülten Abdullah : Tuna Mektupları Dergisi

Moldova :

Dimitri Dimcioglu : INFOTAG Haber Ajansı

Sırbistan - Sancak :

Medin Haliloviç : Yeni Pazar Radyo TV Editörü


DİĞER HABERLER