BULGAR SAĞLIK GÖREVLİLERİ SOFYA'DASalı, 24 Temmuz 2007

BULGAR SAĞLIK GÖREVLİLERİ SOFYA'DA6 Bulgar sağlık görevlisi Sofya havaalanında Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov, Başbakan Sergey Stanişev. Millet Meclisi Başkanı Georgi Pirinski, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Sofya'da görevli diplomatlar ve yakınları tarafından karşılandılar.

Libya'dan hemşireleri getiren Fransa hükümet uçağında Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Cesilia Sarkozy ve AB Komisyonunun dış ilişkilerden sorumlu üyesi Benita Ferrero-Waldner de bulunuyor.

Dışişleri Bakanyardımcısı Feim Çauşev,sorunun çözümü kimin başarısı Bulgar mı Evrupa diplomasisinin mi sorusuna cevap verirken: ‘Bu ortak diplomasidir. İki yıldan beri ekibimiz çok ağır müzakerler yürüttü ve tabii ki bunu Avrupalı ortaklarımız ile yaptık.
Avrupa Birliği'nin de ABD'nin de katkısı oldu. Pek tabii ki biz bu müzakerelerde önde gelen taraftık. Başarı bu yönde yürütülen faaliyetlerde çaba sarfeden ve aktif bir şekilde katılan herkesin başarısıdır' dedi.


DİĞER HABERLER