BULGARİSTAN ARAP DÜNYASI İLE İLİŞKİLERİNİ YOĞUNLAŞTIRIYORÇarşamba, 16 Nisan 2008

BULGARİSTAN ARAP DÜNYASI İLE İLİŞKİLERİNİ YOĞUNLAŞTIRIYOR Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov, bugünlerde 30 yıllık aradan sonra Bulgaristan Devlet Başkanının ilk Mısır ziyaretini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Pırvanov'un bu ziyareti, Sofya'nın sadece Kahire ile değil, bütün Arap dünyası ile ilişkilerini yoğunlaştırma isteğini ortaya koydu.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in bir araya geldiği görüşmelerin temel konusu, Mısır, Ürdün, Suriye ve Lübnan'ın katıldığı Arap gaz boru hattına Bulgaristan'ın da katılması imkanı oldu. Bu imkan, gaz boru hattının 2009 yılında hazır olacak Türkiye bölümü ile bağlantı kurulması yolu ile gerçeğe dönüşebilir. Aslında Arap gaz boru hattının Orta Asya'dan Batı Avrupa'ya gaz nakli sağlayan "Nabuko" projesi ile bağlanması söz konusudur. Bulgaristan'ın Arap altyapısına katılma arzusu, özellikle doğal gaz kaynaklarını çeşitlendirmek ve AB ve ABD'nin de baskı yaptıkları bir konu olan Rusya'ya olan bağımlılığını gidermek isteğini ortaya koyuyor.
Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov, iki ülkenin nükleer enerji alanında işbirliği yapmaları önersidinde bulundu. Mısır'ın nükleer elektrik santrali inşa etmeye başladığını Bulgaristan'ın ise ikinci nükleer santral inşa etmekte olduğu göz önüne alındığında Georgi Pırvanov'un bu önerisi özellikle güncel görğnüyor. Ülkemiz Mısır'da nükleer elektrik alanında uzmanların hazırlanmasında ve nükleer tesislerin kurulması ile işletilmesinde yararlı olabilir.
Cumhurbaşkanı Pırvanov'un Mısır ziyareti sırasında ekonomik ilişkileri düzenleyen belgelerin güncelleştirilmesi ve genişletilmesi konusunda da önemli adımlar atıldı. Yatırımların karşılıklı olarak teşvik edilmesi ve korunmasına dair 1998 tarihli Sözleşme ile ilgili ek imzalanarak bu belge, AB mevzuatı ile uyum haline getirildi. Savunma Sanayi İşbirliği Anlayış Belgesi ile ise üretim ve ticaret kooperatiflerinin ve askeri araçlar imal edecek karma işletmelerin kurulması için imkanlar sağlandı, imzalanan diğer bier anlayış belgesi ile ise baraj, su kanalları ve pompa istasyonları gibi sulama tesislerinin tasarımı ve yönetimi alanında yürütülecek işbirliğinin temelleri atıldı.
Mısır, Arap ülkeleri arasında Bulgaristan'ın en büyük ticaret ortağı durumundadır. Cumhurbaşkanı Pırvanov'un ziyareti ise ikili ekonomik ilişkilerin yoğunlaşmakta olduğu uygun bir zamanda yapıldı. 2006 ile 2007 yılları arasındaki dönemde %49 oranında artan ikili mal alış verişi, 92,5 milyon doları buldu.
Bununla beraber Mısır, Bulgaristan Cumhurbaşkanının 2007 yılının Kasıma ayından bu yana geçen 5 ay içinde Katar, Ürdün, İsrail ve Özerk Filistin'den sonra ziyaret yaptığı 5. Orta Doğu ülkesidir. Bu bağlamda ziyaret, Bulgaristan'ın Arap dünyası ve bütün Orta Doğu ile ilişkilerini yoğunlaştırma politikasının bir unsuru olarak algılanmalıdır.


DİĞER HABERLER