BULGARİSTAN KOSOVA'YI TANIMA KARARINI YARIN ALACAKÇarşamba, 19 Mart 2008

BULGARİSTAN KOSOVA'YI TANIMA KARARINI YARIN ALACAKDışişleri Bakanlığı, Kosova'nın tanınması ile ilgili Bulgaristan, Macaristan ve Hırvatistan'ın ulusal kararlarına ilişkin ortak bildirisini yayımladı.
Belgede, Kosova'nın bağımsızlık bildirgesinin uluslararası toplumun Kosova'nın statüsü konusunda Belgrad ile Priştine arasında çözüm bulunma denemelerinin başarısızlığa uğramasından sonra kabul edilmiş olduğu belirtiliyor. Mevcut statüko artık sürdürülemezdi ve değiştirilmesi kaçınılmaz oldu.
Üç ülke, Güneydoğu Avrupa istikrarının elden geldiğince sağlanmasını, bütün bölge devletleri için açık bir Avrupa süreci başlatılmasını birincil önem taşıyan hususlar olarak değerlendiriyor.
Kosova kurumları, Kosova'nın statüsünün düzenlenmesi ile ilgili Ahtisaari planında yer alan ilke ve tavsiyelere tamamen uyacaklarını taahhüt etti. Onlar, BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararı gereğince uzun vadeli bir uluslararası gücü kabul edecekleri yükümlülüğünü üstlendi. Üç ülke, Avrupa Birliği ile NATO'nun Kosova'nın istikrarı ve demokrasinin kuruluşu konusundaki yükümlülüklerini etkin biçimde desteklemeye devam edecek. Kosova kurumları, demokrasi, yasanın üstünlüğü, Kosova Sırpları ile diğer etnik toplulukların haklarının sağlanması, bunların tüm kurumlara aktif katılımının teminine dayalı çok etnikli bir devletin kurulması için güvence vermeli. Bu süreç uluslararası toplum tarafından gözetlenecek.
Üç ülke, komşularıyla iyi ilişkilerini sürdürecek, ekonomik büyümesini sağlayacak, Avrupa sürecini devam ettirecek bir Sırbistan ile iyi ilişkilerde yarar gördüğünü belirtiyor. Ayrıca Sırbistan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesini destekliyor. Üç devlet, Sırbistan ile iyi komşuluk ilişkilerinin, halkıyla geleneksel bağlarının sürdürülmesini bekliyor.
Belgede belirtildiği üzere, Kosova'nın bağımsızlık konusu, Bulgaristan Bakanlar Kurulu'nun 20 Martta düzenlenecek toplantısında görüşülecek.


DİĞER HABERLER