"BULGARİSTAN MÜSLÜMANLAR BİRLİĞİ" FİNANS YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE FALİYET GÖSTERMİYORCuma, 23 Şubat 2007

Bulgar basınına bir açıklama yapan "Bulgaristan Müslümanlar Birliği " sivil toplum örgütü Sekreteri Salih Arşinski şunları söyledi:
"Bulgaristan Müslümanlar Birliği" finans yetersizliği nedeniyle faliyet gösteremiyor. Organizasyonun tek yaptığı faliyet şimdilik üye kabul etmek. Birliğin finasmanı üyelik bedeli ödenerek sağlanacak.
Ülkemizde vahabitlerin yasaklanan internet siteleri "Müslümanlar Birliği" ile hiç bir ilişkileri yoktu. "Müslümanlar Birliği" tamamıyla yasal organizasyondur ve Bulgaristanda 2006 yılında kurulmuştur."
Salih Arşinski sözlerine şöyle devam etti:
"İlk olarak bizim birliğin politikası Bulgaristanda anayasa ile kurulmuş düzeni değiştirmek değildir. İkinci olarak söylendiği gibi Birlik poligami yaymıyor. Ve üçüncü olarak Birlik vahabi görüşler ve fanatik görüşler de yaymıyor. Tam tersine Birlik ülke dışından gelen fanatik akımların girişini engellemek amacıyla kuruldu.
Dün gazetede okuduğuma göre bizi "Müslüman Kardeşler" ile bağdaştırıyorlar. Tam tersine, Birlik bu gibi akımların ülkeye girişini engellemek amacıyla kuruldu".


DİĞER HABERLER