BULGARİSTAN, SAPARD PROGRAMINDA %100'ÜN ÜZERİNDE KAYNAK SAĞLAMAYI BAŞARAN İLK AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKESİDİRPerşembe, 25 Ekim 2007

BULGARİSTAN, SAPARD PROGRAMINDA %100'ÜN ÜZERİNDE KAYNAK SAĞLAMAYI BAŞARAN İLK AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKESİDİRBulgaristan, SAPARD programı çerçevesinde finanse edilecek projelerde, öngörülen Avrupa Kaynaklarının %100'ün fazlası için anlaşmalar yapmayı başaran ilk Avrupa Birliği ülkesidir. "Tarım " Devlet Fonu Yürütüm Müdürü Dimitır Tadarıkov bu açıklamada bulundu. Dimitır Tadarıkov, 6 yıl önce, programa start verildiğinden, Haziran 2007'de başarılıyla sonuçlanmasına kadar, Bulgaristan'da SAPARD çerçevesinde 3 500'den fazla anlaşmanın yapıldığını ve 1.4 Avro'dan fazla yatırım gerçekleştiğini belirtiyor.
SAPARD Ajansı, % 110 üzerinde Avrupa kaynaklarının sağlanmasına ilişkin anlaşmaları sona erdirdi ve Bulgaristan, Avrupa Birliği'nin 12 yeni üye ülkesi arasında bu göstergede ilk yere sıralanıyor. Tadarkıkov'a göre, bu, ülkemizdeki istihdamın artırılmasını olumlu etkiliyor. Sözlerine göre, SAPARD programı çerçevesinde ülkemizde yapılan yatırımlar sayesinde 51 000 kişiye daimi iş sağlandı.
Dimitar Tadarıkov, programda sağlanan Avrupa kaynaklarında yolsuzluk olay oranının, toplam kaynaklarının %2'nin altında olduğunu belirtiyor ve devamla:
" Bu rakam, Avrupa ve dünya finans kurumlarının risk - analizinden daha azdır. Banka ve finans sistemleri, finans evleri söz konusudur. Şu ana kadar 77 sahtecilik olayı kaydedildi. Yolsuzluk olaylarına karışanlardan 30'u paraları iade etmiştir. 47 olay hakkında icra davası ya da mahkeme davası açıldı. Bir iki ay sonra, şu an üzerinde çalıştığımız programlarda yeni yolsuzluk olayları meydana çıkabilir. Yolsuzluk olaylarına ilişkin Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisinden / OLAF / üç kişilik bir ekibi bizi ziyaret etti. Tüm strüktürlerle açık ve belirli çalışmalarımızdan dolayı teşekkür mektubu aldık."

Dimitır Tadarıkov'a göre, Bulgaristan'ın SAPARD programındaki başarısı, ülkemizdeki büyük profesyonelliğe ve Brüksel'in yeni usulüne dayanıyor." Tadarıkov bu sözlerini şöyle destekliyor:
"Brüksel, Bulgaristan Ödeme Ajansı'nın çalışma ve kusursuz organizasyonunu onaylayarak ilk defa siyasi değil eksper düzeydeki bir kararı aldı. Brüksel temsilcileri, ajansın taşradaki ofislerini ziyaret ederek sürpriz yaptı. Brüksel, ülkemizde, bilinçli, profesyonelce çalışıldığını ve Avrupa mali kaynaklarının, hak etmeyen birisinin banka hesabına aktarılmayacağını anladı.

Brüksel'in, Kasım 2007'de Kırsal Bölgeleri Kalkındırma Programını onaylaması bekleniyor. Bu program çerçevesinde Bulgaristan 2013 yılına kadar 3.2 milyar Avro alacak. Aralık ayında ise "Tarım " Devlet Fonuna, Bulgar Ödeme Ajansı olarak itimat verilmesi bekleniyor.

Dimitır Tadarıkov, Kırsal Bölgeleri Gelişme Programı çerçevesinde şu an 150-200 000 Avro'ya kadar Avrupa kaynaklarına yerel projele adaylarının arandığını belirtiyor. Ülkemizdeki 28 ile yardım sağlama amacıyla fon temsilcileri gönderildi. Sözlerine göre, gerekli olduğu durumda, insanlarla ya da birlik temsilcileriyle yerinde görüşebilecek ve projelerin nasıl hazırlanması gerektiği konusunda bilgi verecek uzmanlar tayin edilecek.


DİĞER HABERLER