BULGARİSTAN TÜRKLERİ'NİN SON YÜZ YILDAKİ HAYATI ROMANLAŞTIRILIYORÇarşamba, 24 Eylül 2008

BULGARİSTAN TÜRKLERİ'NİN SON YÜZ YILDAKİ HAYATI ROMANLAŞTIRILIYORSon 6 yılda 6 kitaba imzasını atan gazeteci-yazar Mehmet Türker'in Bulgaristan Türkleri'nin son yüzyıldaki hayatını romanlaştırma çalışmaları sürüyor. Türker'in üçleme olarak yaptığı çalışmanın ilki "Bozgun Zamanı"nın devamı "Bozgundan Sonra" adını taşıyan 2. romanı da yayından çıktı. Üçlemenin ikincisi olan "Bozgundan Sonra"da, yazar 1915-1944 yıllarını kapsayan sürede Bulgaristan ve Anadolu'daki tarihi gelişmelere ışık tutuyor. Türker, üçlemenin ikinci bölümünde Rumelililerin Birinci Dünya Savaşı yıllarında özellikle gönüllü olarak Çanakkale Savaşlarına katılmalarına Türk Edebiyatı'nda yer verilmediğinden, bu eksikliği tamamlamaya çalışmış. Türker bu romanda yine akıcı bir üslûpla Atatürk'ün Sofya'da ataşelik dönemi, Bulgar Çiftçi Partisi'nin iktidardaki yılları, Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı, Bulgar zulmü, partizan harekâtı gibi konulara değinirken, yeri geldikçe Rumeli'deki örf ve âdetlerden de örnekler sunmuş. 264 sayfalık eserin dip notlarından da görülüyor ki, eser uzun süren bir araştırma sonucu meydana gelmiştir.


DİĞER HABERLER