BULGARİSTAN'DA KAMU İHALELERİNDEKİ YOLSUZLUKLAR, DEVLETİ 600 MİLYON EVRO ZARARA UĞRATTIÇarşamba, 16 Mayıs 2007

BULGARİSTAN'DA KAMU İHALELERİNDEKİ YOLSUZLUKLAR, DEVLETİ 600 MİLYON EVRO ZARARA UĞRATTISofya'da kamu ihaleleri ve siparişlerinde yaşanan yolsuzluklar ve kamu- özel ortaklıkların gelişmesi bir yuvarlak masa toplantısında incelendi ve bu olaylardan bütçenin 600 milyon evro zarara uğradığı ortaya çıktı.

Politik partileri finanse etme uygulamasından vazgeçilmezse ve kamu- özel ortaklıkları daha ayan bir düzenlemeye oturtulmazsa, yolsuzluk ve rüşvet olaylarının önünün kesilemeyeceği kaydedildi.

Yolsuzlukla yasal düzenlemelerle mücadele etmek ve kamu siparişlerinde, ihaleye katılanlara asgari masrafla maksimum rekabet ortamı yaratma gereksiniminin altı çizildi.


DİĞER HABERLER