BULGARİSTAN'DA TÜRKÇE YER ADLARI KILAVUZUSalı, 12 Eylül 2006

BULGARİSTAN'DA TÜRKÇE YER ADLARI KILAVUZUBulgaristan Razgrad doğumlu, Emekli Derleme Müdürü M. Türker Acaroğlu, onlarca yıl süren çalışma sonucu Balkanlar'daki Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Yunanistan, ve Romanya'daki Türkçe yer adlarını "Balkanlar'da Türkçe Yer Adları Kılavuzu" adlı kitabta topladı. Kitap, IQ Kültür Sanat Yayıncılık tarafından basıldı. Kendisiyle evinde görüştüğümüz Acaroğlu, "Yer adları bir ülkenin tapu senedir. Balkanlardaki Türkçe yer adları, kültürel, tarihi kimliğimiz, medeniyetimiz ve dünya görüşümüzün ifadesidir. " diyerek, "Osmanlı Türkleri fethettikleri toprakların eski yer adlarına pek dokunmadılar. Yeni kurdukları yerleşim yerlerine ise Anadolu'dan geldikleri yerlerin ismini verdiler. Bu konuda Araştırmacı Ratlov, ‘Türkler, yer adlarını, Türkistan'dan Anadolu'ya, oradan da Balkanlara taşımışlardır. Binlerce örnekten birini verecek olursak, Aladağ yer adına Türkistan, Anadolu ve Balkanlar'da çok yerde rastlanmaktadır.' demiştir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

500 yıllık mazi
Yazar Acaroğlu,"Avrupa'da 500 yıl kaldıktan sonra, buraları terketmek mecburiyetinde kaldık. Geride binlerce medeniyet eseri ve bizim dünya görüşümüzü, kültürümüzü, insanlık anlayışımızı anlatan, dağa, taşa, ırmağa, pınara, ormana, köyden şehire yerleşim alanlarına verdiğimiz isimler bıraktık. Ne yazık ki bunlar, bıraktığımız gibi kalmadı, binlerce tarihi eserden ancak bir elin parmakları kadar ayakta kalabildi, isimler ise değiştirildi. O topraklardan göç edenlerin torunları, isimlerin değişmesi, bugünkü isimlerinin bilinmemesi sebebiyle ata yurtlarına görmekte zorlanıyorlardı. Yazılan bu eserle unutulan, kaybolan isimler gün yüzüne çıkıyor." şeklinde konuştu.
Gazi ve akıncı isimleri
Prof. Dr. Tayyip Gökbilgin'in, Rumeli'de Yörükler, Tatarlar ve Evlâd-ı Fâtihan kitabında, ‘Rumeli'deki Türkçe yer adları; boy ve oymak adları, Anadolu yer adları ile ilgili adlar, ünlü gazilerin, velilerin, kadıların, zaim ve tımarlı sipahilerle akıncıların adları ile tabii görünüşe göre verilen adlar olarak karşımıza çıkmaktadır.' dediğini söyleyen Acaroğlu, Maria Todorova'nın, İmparatorluk Mirası: Balkanlar'da ve Ortadoğu'da Osmanlı Damgası adlı eserinde, ‘Balkanlar'da Osmanlı mirasını aramaya çalışmak abestir, çünkü Balkanların kendisi Osmanlı mirasıdır." diye yazdığını belirterek, "Balkanlardaki maddi-manevi mirasımıza sahip çıkmalıyız ." dedi.
Yazar, ayrıca Bulgaristan'daki Türkçe yer adları çalışmasını da, "Bulgaristan'da Türkçe Yer Adları Kılavuzu" adıyla kitaplaştırdı. Bu kitap ise Türk Tarih Kurumu tarafından piyasaya verildi.


DİĞER HABERLER