Çevik: TİKA’nın 1000 eğitim projesinin 350’si Kuzey Makedonya’daÇarşamba, 22 Aralık 2021

Çevik: TİKA’nın 1000 eğitim projesinin 350’si Kuzey Makedonya’da

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Çevik: “TİKA, dünyada uyguladığı bin eğitim projesinin 350 tanesini Kuzey Makedonya’da uyguladı”

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Çevik, 21 Aralık nedeniyle Üsküp’te TİKA destekleri ile düzenlenen törende yaptığı konuşmaya, T.C. Kültür Bakanı Sayın Nuri Ersoy’un selamlarını ileterek başladı.

 Konuşmanın devamında, Türkiye’nin kalkınma projelerinden bahsederken şunları ifade etti: “T.C. devleti tarafından 1970 yılından itibaren, gerçekleştirilen kalkınma yardımları 1992 yılından itibaren resmi kalkınma yardımlar olarak gerçekleşmektedir.

Sovyetler Birliğinin dağılması ile 5 ülke ofisi ile Orta Asya’ya hizmet eden TİKA, bugün 170’ten fazla ülkeye kalkınma yardımı yapmaktadır. Farklı din kültür ve medeniyetin buluşma noktası olan ve özlenen barışın yurdu olan Balkanlar’da ise 2005 yılında Kuzey Makedonya’da kurulan TİKA 16 yılda 1200 proje hayata geçirmiştir. Bunların yaklaşık % 37’si eğitim projeleridir.

Dünyada uyguladığı bin eğitim projesinin 350 tanesini Kuzey Makedonya Devleti ile uygulamış inşa ettiği yaklaşık 335 okuldan 55 tanesini de Kuzey Makedonya’da yapmıştır”.

“TÜRK DİLİ TÜRK MİLLETİNİN KALBİDİR, ZİHNİDİR KUTSAL HAZİNESİDİR”

Atatürk’ten de alıntı yapan Çevik konuşmasına şöyle devam etti: “Kuzey Makedonya Türkleri, tıpkı Rumelide yaşayan ve Türkçe konuşan 10 milyon insan gibi tüm toplumlar ile birlikte barış ve esenlik içerisinde yaşamaktadır.

Türkler yaşadıkları devletlerin çıkar ve milli menfaatlerini somut olarak gözetmişler ve hüsnü kabul görmüşlerdir. Jupa Yürük Türkü Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürük’ün ifadesi ile, “Türk Dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir kutsal hazinesidir”.

Genelde Rumeli Türkleri özelde Kuzey Makedonya Türkleri, yüzyıllardır Türk milletinin kalbine, zihnine kutsal hazinesine sahip çıkmış ve bu uğurda bedeller ödemişlerdir. Mukaddes emaneti bugüne kadar taşıyan Türk milleti MATÜSİTEB’in destek ve gayretleri ile siyasi parti temsilcileri ile bu mukaddes emanete sahip çıkmış ve 2007 yılından itibaren II. Dünya Savaşından sonra kazandıkları eğitim hakkını bayram olarak kutlamaktadırlar”.

Makedonya Türkleri, “bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir”

Kuzey Makedonya Türkleri Kuzey Makedonya Devletinin desteği ile birlikte ve bir bütün olarak farklı kalabilmenin modelini dünyaya göstermişlerdir. Bugün Balkanlar’da yaşayan toplumların yüzde 12’si Türkçe konuşmaktadır. Makedonya Türkleri, “bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir” demişlerdir o sebeple kültürüne, diline, geleneğine, kimliğine bugüne kadar sahip çıkmışlardır.  

Bugün Makedonca, Boşnakça, Arnavutça dillerinde 7-8 bin Türkçe sözvarlığı bulunmaktadır.

Kuzey Makedonya’nın Türkçesi, Anadolu’nun Türkçesidir, bir edebiyat dilidir. Rumelide barışın, umudun, refahın dilidir Türkçe. Karşılıklı toleransın değil, saygının dilidir Türkçe.

Mustafa Kemalin ifadesi ile Türk milletinin hazinesi bugün burada soydaş ve akraba da sahip çıkmaktadır. TİKA, burslarla, kurslarla eğitim materyalleri destekleriyle ve inşa ettiği okullarla, resmi kuruluşları ile yapmış olduğu işbirlikleriyle anlaşmalar kapsamında projelerini yürütmektedir.

Radoviş’in Biçim köyünden, Karbnitsi’nin Kocalı köyüne, Valandova’nın Yüksek mahallesinden, Jupa’nın Dılgaj köyüne, Doyra’nın Gökçeli köyüne, onlarca okullar inşa ettik.

Ortak geçmişimiz olduğu gibi, ortak geleceğimiz de vardır. Ortak geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz.    

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Çevik konuşmasının sonunda, “desteklerinden dolayı Kuzey Makedonya devletine, TİKA’nın faaliyetlerini teşvik eden, güç veren T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rumelinin yiğit Evladı Mustafa Şentop hocamıza saygılarımı ve şükranlarımı arz ediyorum.

Hususen, hakkın rahmetine kavuşan ve bugüne kadar Türkçe’mize hizmet eden ve bu uğurda bedeller ödeyen Türkçe hizmetkarlarına özellikle MATÜSİTEB kurucusu Sıdıka Ağa’ya rahmet diliyorum” dedi.

Son olarak, salgın hastalıklarında bile işlerine aksatmayan TİKA koordinatörlerine, TİKA personelline teşekkür ederim.

 


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER