DTP MODELLERİ KARIŞTIRDICuma, 16 Kasım 2007

DTP MODELLERİ KARIŞTIRDITürkiye'de siyasi partiler arasında yer alan Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanı Nurettin Demirtaş'ın düzenlediği bir basın toplantısında "Kürt sorununun çözümü için Bulgaristan modelini bir çözüm olarak" göstermesi Bulgaristan'ın Türkiye'ye göç eden soydaşlarımız arasında tepkiyle karşılandı.

Balkan Türkleri Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Seyhan Türkan, Demirtaş'ın açıklamalarına karşılık olarak düzenlediği basın toplantısında "Her zaman demokrasi çerçevesinde mücadele veren Bulgaristan Türkleri, asla anti-demokratik ve gayri insani yollara başvurmadı. Hiçbir zaman bir takım odakların etkisiyle harekete geçmedi." demiştir.

Bulgaristan Türklerinin yıllardan bu yana Bulgaristan'da sıkıntı içinde yaşadıklarına ve insan haklarına yönelik sistematik baskılara maruz kaldıklarına dikkat çeken Türkan, Demirtaş'ın "Çözüm için Bulgaristan örneği ele alınabilir" gibi söylemlerin arkasına saklanmanın cehaletten kaynaklandığını vurguladı.

Bulgaristan'da yaşayan Türklerin gördüğü onca mezalime rağmen, asla silahlı bir direniş içine girmediğini ifade eden Türkkan, bunun akıllarına bile gelmediğini belirti. Bulgaristan anayasasında etnik ve ırka dayalı, devleti cebirle ele geçirme amaçlı bir parti kurulamayacağını belirtilmektedir.

Türkkan yaptığı basın açıklamasında Demirtaş'ın açıklamalarına tepkilerini göstermek için bir imza kampanyası başlattıklarını da sözlerine eklemiştir. Bulgaristan Türklerinin çektiği sıkıntılar ve bu sıkıntılara bulunan çözümlerin Kürt sorunu ile bir paralelliğini olmadığının üzerinde özellikle durulmuştur.


DİĞER HABERLER