EMEKLİLİK MAAŞLARI 1 EKİM'DEN İTİBAREN % 10 ARTIRILACAK, SİGORTA YÜKÜ İSE % 3 ORANINDA AZALTILACAKPazartesi, 30 Temmuz 2007

EMEKLİLİK MAAŞLARI 1 EKİM'DEN İTİBAREN % 10 ARTIRILACAK, SİGORTA YÜKÜ İSE % 3 ORANINDA AZALTILACAKBulgaristan Sosyalist Partisi- İkinci Simeon Ulusal Hareketi-Hak ve Özgürlükler Hareketi partilerinin iktidardaki üçlü koalisyonun siyasi yönetimlerinin katılımıyla Varna yakınlarındaki Evksinograd hükümet evinde Bulgar hükümetinin toplantısı sürüyor.
Ele alınan 2008 bütçesi makro çerçevesinde ekonomik büyümenin % 6, enflasyonun % 3.7 ve cari hesap açığının % 17.2 oranında olması öngörülüyor. Beklenen girdilerin 12 milyar Avro olup gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık % 42'sini oluşturması bekleniyor.
Gelirlere % 10 oranında bir vergi matrahı uygulanması, sigorta yükünün ise % 3 azaltılması kararlaştırıldı.
1 Ekim tarihi itibariyle Bulgaristan emeklilerinin maaşları % 10, kamu çalışanlarının ücretleri ise gelecek yıl % 10 oranında zamlanacak.
Sigorta taban ve tavanlarının en az % 20 artırılması öngörülüyor.
Gelecek yılla ilgili öncelikli çalışmalar arasında altyapının modernizasyonuna ilişkin sermaye giderlerinin artırılması, gelirlerin yükseltilmesi, sağlık ve çğretim alaındaki yapısal reformların sürdürülmesi yer alıyor.


DİĞER HABERLER