HÜKÜMET, YENİ AİLE KANUNU TEKLİFİNİ ONAYLADIPazar, 30 Mart 2008

HÜKÜMET, YENİ AİLE KANUNU TEKLİFİNİ ONAYLADI Hükümet, Adalet Bakanlığı'nın yeni aile kanunu teklifini onayladı. Bu proje ile Bulgar mevzuatına, evlenmeden reelde karı koca hayatı yaşamak ve nikah anlaşması diye tamamen yeni iki husus getirilip kurumsallaşıyor.
Reelde karı koca hayatı yaşamanın kurumsallaşması, toplumumuzda bu yönde baş gösteren gereklilik ve son 10 yılda büyük yaygınlık kazanan evlenmeden karı koca gibi yaşama uygulamasına cevap veriyor.
Karı koca hayatı yaşamanın, babalık belirlenirken, mal mülk ve sair sorunlar çözülürken hukuksal önemi olacak. Reelde karı koca gibi yaşamak isteyenler, ikamet ettikleri mahallede belediye başkanına veya ilgili muhtarlığa şahsen başvuracaklar.
Nikah anlaşması gereğince karı kocanın evlilikleri sırasında elde ettiklerinin hepsi ikiye bölünecek ya da karı kocadan sadece birine kalacak. Evlilik anlaşması, karı kocanın evliliği esnasında da imzalanabilecek ve değiştirilebilecek. İçinde, evlilik öncesi ve sonrasında sahip olunan mal mülk, mal mülke ve ortak aile konutuna sahip çıkma biçimleri, karı kocanın ailenin gider ve masraflarına katılımı, boşanmaları halinde mal mülkleri için doğacak durumlar, karı kocanın ve çocuklarının evlilik sırasında ve boşanma sonrasında geçimi gibi hususlar yer alıyor.
Yeni aile kanunu tasarısına yeni düzenlemeler getirilmiştir. Karı kocanın banka mevduatları artık ortak malları olmayacak. Karı kocalar, boşanma ile ilgili doğan sonuçların çözülmesi için bir aracının hizmetlerine başvurabilecek. Her iki tarafın rızasıyla boşanmanın gerçekleştirilmesi için evliliğin 3 yıl sürmüş olması gereği artık aile kanunundan kaldırılıyor. Yürürlükteki aile kanununda boşandıktan sonra reşit olmayan çocuklara ödenecek nafaka parasının asgari ve azami hacmi yeni kanun teklifinde kaldırılıyor.


DİĞER HABERLER