İZMİR BAL-GÖÇ DERNEĞİ BULGAR IRKÇILIĞINI KINADISalı, 17 Şubat 2009

İZMİR BAL-GÖÇ DERNEĞİ BULGAR IRKÇILIĞINI KINADIBulgaristan'da son dönemde artan Bulgar ırkçılığı söylemleri ve faaliyetleri ile ilgili olarak İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (İzmir BAL-GÖÇ Derneği) bir basın bildirisi yayınlayarak bu tür ırkçı girişimleri kınadı. GERB Partisi lideri Boyko BORİSOV'un Amerika Birleşik Devletlerinin Chicago kentinde Türklere hakaret etmesi, akabinde de ATAKA Partisi lideri Volen SİDEROV'un Kırcaali'de yapmış olduğu konuşma ve parti taraftarlarının şanlı Türk Bayrağını indirme girişiminde bulunmaları üzerine dernek tarafından 17 Şubat 2009 tarihinde yayınlanan bildiri metni aşağıda yer almaktadır.

Basınımızın değerli temsilcileri,

Komşumuz Bulgaristan'dan son haftalar içerisinde maalesef hepimizi üzen ve endişelendiren, bölge barışını tehdit eden, Türk ve Müslüman düşmanlığını körükleyen ırkçı baskı ve saldırı haberleri gelmektedir.

Bulgaristan'daki en büyük siyasi partilerden birinin lideri olan Sofya Belediye Başkanı ve GERB Partisi lideri Boyko BORİSOV, Amerika Birleşik Devletlerinin Chicago kentinde yapmış olduğu bir konuşmada Bulgaristan'da yaşayan Türkleri "kötü insan malzemesi" olarak niteleyerek Türk Milletine hakaretler yağdırmıştır. Türklere karşı silah zoru ile asimilasyon ve zorla isim değiştirme kampanyası düzenlemiş olan Bulgaristan'ın eski diktatörü Todor JİVKOV'un korumalığını yapmış olan Boyko BORİSOV, bundan bir süre önce de Bulgaristan'da doğan Türk çocuklarına zorla Bulgar ismi verilmesi gerektiğini söylemişti. Böylece ülkede Türklere karşı tekrar bir asimilasyon politikası başlatma isteğini belirtmiş, ülkedeki Türk düşmanlığını körüklemiştir.

Yine Bülgaristan'da faaliyette bulunan ve ırkçı söylemleri ile Türk düşmanlığı yapmakta olan ATAKA isimli siyasi parti 13 Şubat 2009 tarihinde Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde izinsiz bir gösteri düzenlemiştir. Bu izinsiz gösteride ATAKA lideri Volen SİDEROV Türklere hakaretler yağdırmış, ardından da ATAKA taraftarı olan ırkçı Bulgarlar, Kırcaali Belediyesi önünde bulunan Kırcaali'ye kardeş belediyelerin ülke bayraklarının asılı olduğu yerdeki Türk Bayrağını indirmeye teşebbüs etmişlerdir. Şanlı Türk Bayrağına karşı yapılmış bulunan bu alçakça girişim Bulgaristan polisi tarafından zamanında engellenmiş ve daha üzücü olayların yaşanması önlenmiştir. Irkçı Bulgarların bu hareketine Kırcaali'de yaşayan Türkler de doğal ve haklı bir tepki göstererek bu çirkin girişimi kınamışlardır.

Bu olaylardan önce de Bulgaristan'daki camilere karşı çeşitli saldırılar düzenlenmiş, kundaklama girişimlerinde bulunulmuştu. Yaşanan bu son acı ve ürkütücü gelişmeler Bulgaristan'da Türk ve Müslüman düşmanlığının ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığının açık birer delilidir. Ülkeler ve toplumlar arasında nefreti körükleyen bu tür girişimler gerek Bulgaristan'da yaşayan Türkler, gerekse de Türkiye'de yaşamakta olan bütün Balkan Göçmenlerini kaygılandırmış ve hepimizin tepkisine neden olmuştur. Özellikle de ırkçı ATAKA Partisi yöneticilerinin ve taraftarlarının şanlı Türk Bayrağına karşı yaptıkları saygısızlık camiamızda derin bir infiale yol açmıştır. Bu ve benzer girişimler iki ülke arasındaki dostluğa zarar vermekte, Bulgaristan'da yaşayan Türk ve Müslümanların yaşamlarını ve huzurunu tehdit etmektedir. Söz konusu girişimler Balkan yarımadasındaki huzura ve istikrara vurulmuş birer darbedir.

Gerek şanlı bayrağımıza karşı yapılan indirme girişimini ve saygısızlığı, gerek Türklere yönelik yapılan hakaretleri ve baskı girişimlerini şiddetle kınadığımızı belirtir, devletler ve toplumlar arasındaki huzuru ve barışı baltalayan her türlü girişimin önlenmesi konusunda Bulgaristan makamlarının ve Bulgaristan adalet mekanizmalarının bir an önce gerekli her türlü tedbiri almalarını beklediğimizi belirtiriz. Bu vesile ile şanlı Türk Bayrağını indirme girişiminde bulunan kişiler ile ilgili olarak gerekli adli soruşturmanın bir an önce yapılmasını ve suçluların adalet önüne çıkarılmasını beklediğimizi belirtiriz.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Adına
Süleyman PEHLİVANOĞLU
Genel Başkan


DİĞER HABERLER