KARDEŞLERİMİZ TEHDİT ALTINDA!Pazartesi, 20 Eylül 2010

KARDEŞLERİMİZ TEHDİT ALTINDA!Bizler Edirne'de faaliyet gösteren Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Siyasi Partiler ve Trakya bölgesinde faaliyet gösteren Balkan-Rumeli kökenli dernekler olarak son aylarda Bulgaristan'da yaşanan insanlık dışı davranışı şiddetle kınamak, kamuoyunu bilgilendirmek ve yetkilileri acilen göreve çağırmak maksadıyla bir araya geldik.

Bulgaristan'da Müslümanların seçilmiş Baş müftülüğüne yönelik saldırı ve tehditler yaklaşık dört aydır devam ediyor.

Baş müftülük

Osmanlı döneminden sonra Bulgaristan'da kalmış olan Müslümanların dini hayatlarının tanzim edilebilmesi için baş müftülük Kurumu ihdas edilmişti. Müslüman cemaat imamlarını, imamlar bölge müftülerini ve bölge müftüleri de kendi aralarında baş müftüyü seçerler. Baş müftü seçildikten sonra Bulgaristan makamları tarafından tanınarak göreve başlar. Komünistlik döneminde bu usul bozuldu. Ancak Komünizmin yıkılmasından sonra imamlar, bölge müftüleri ve baş müftü yine seçimle göreve gelmeye başladı. Sekiz milyona yakın bir nüfusa sahip olan bu ülkede halkın yüzde 20'sini Müslümanlar oluşturuyor.

Halkın taleplerine saygılı olunması

Komünist rejim döneminde Todor Jivkov tarafından Nedim Gencev isimli kişi Başmüftü olarak atanmıştı. Gencev, dini tahsil ve bilgisi olmamakla birlikte, bugün de devlet tarafından destekleniyor ve Müslümanların başına emrivaki olarak getirilmek isteniyor. Devlet, halkın seçtiği müftüleri tanımak istemiyor. Müslümanların yaptığı bütün itirazlar göz ardı ediliyor.

Halbuki halkın taleplerine saygı gösterilmesi, demokrasinin bir gereğidir. Hele bu talep, en önemli insan haklarından biri olan inanç hürriyeti ile ilgili olunca durum daha da önem arz eder. Zira halen görev başındaki Baş müftü, Hacı Mustafa Aliş Müslümanların oyları ile seçilmiştir.

Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar bu durumda, bir Avrupa Birliği ülkesi olan Bulgaristan'dan insan haklarına gerekli saygıyı göstermesini ve bu haksızlığın biran önce giderilmesini bekliyor.

Baş müftülük binası abluka altında

Müslüman halk arasında komünistlerin maşası olduğunu belirtmek için "Nedimov" olarak isimlendirilen Nedim Gencev, kiralık 20 kişi ile birlikte geçtiğimiz Cuma günü Sofya'daki Baş müftülük binasına dayanmış ve Başmüftülük binasını zorla ele geçirmeye çalışmışlardır.

Müslümanların bir asırlık dini kurumu olan Baş müftülük merkez binasının ablukası ne acı ki tüm dünyanın gözü önünde hala devam ediyor.


AHİM, Bulgaristan'ı iki defa mahkum etti

Baş müftülük konusunda Bulgar devleti iki defa AHİM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi)"nde mahkum oldu. Buna rağmen Gencev'in haksız girişimlerini engellememesi düşündürücüdür. 1996'dan sonra Müslümanlar altı defa kongre yaptı ve tescil ettirdi. Ancak, mahkemenin bütün bunları görmezden gelerek, bu kişiyi zorla Bulgaristan'daki Müslümanların başına getirmek istemesi anlaşılır değil.

Burada şunu da ifade etmeliyiz ki, iki ülke halkı yüzyıllarca iç içe problemsiz yaşadıkları gibi bu gün de bu dostlukları devam etmektedir. Sanki birileri iki ülke arasındaki yüzyıllara dayanan komşuluk ve dostluk ilişkilerini bozmak istiyor. Sağduyulu Bulgaristan halkının ve Bulgar yetkililerin Gencev ve kiralık adamlarının yaptıkları insanlık dışı davranışları tasvip etmediklerini düşünüyoruz. Şu unutulmamalı ki, bu tür suni huzursuzluklar iki ülkenin ilişkilerinin güçlenmesine hizmet etmez.

Tüm bunların göz önünde bulundurularak Bulgar yetkili makamlarının, Bulgaristan'daki Müslüman toplumun haklı talepleri yönünde hareket etmesini bekliyoruz.

Burada Devlet yetkililerimizin de üzerine büyük görev düşmektedir. Bulgar yetkililerle gerekli çalışmaları yaparak bu sorun biran önce çözülmelidir.
18 Eylül 2010


1- Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği EDİRNE
2- Rodoplular Kültür ve Dayanışma Derneği LÜLEBURGAZ
3- Rumeli Folklor Derneği EDİRNE
4- Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği TEKİRDAĞ
5- Bal-Göç Kültür Derneği KIRKLARELİ
6- Balkan Türkleri Kültür, Haberleşme ve Dayanışma Derneği
7- KİDYAD Kırklareli İnsani Değerleri Yaşatma Derneği
8- Edirne Barosu
9- AKP Adalet ve Kalkınma Partisi
10- CHP Cumhuriyet Halk Partisi
11- MHP Milliyetçi Hareket Partisi


12-SP Saadet Partisi
13-DP Demokrat Parti
14- DSP Demokratik Sol Parti
15-BBP Büyük Birlik Partisi
16-Memur-Sen Memur Sendikaları
17-Kamu-Sen Kamu Çalışanları Sendikası
18-AGD Anadolu Gençlik Derneği
19-MSV Mimar Sinan Vakfı
20-Türk Ocakları
21-Alperen Ocakları
22-Şehit Aileleri Derneği
23-İlim Yayma Cemiyeti
24-ÖĞ-DER Öğretmenler Derneği


DİĞER HABERLER