KIRCAALİ BELEDİYESİ'NİN 8 PROJESİ „BÖLGE GELİŞTİRME" OPERATİF PROGRAMI TARAFINDAN ONAYLANDIPerşembe, 28 Haziran 2007

KIRCAALİ  BELEDİYESİ'NİN 8 PROJESİ „BÖLGE GELİŞTİRME„Bölge Geliştirme" 2007-2013 Operatif Programının projeleri tanıtma ve seçme çalışmaları sona erdi. Bu inisiyatif FAR Program'ı tarafından gerçekleştiriliyor. FAR Programı'nın önceden seçmiş olduğu projeler Bayındırlık Bakanlığı'na da sunulmuştur. Belediyelere, „Bölge Geliştirme"Operatif Programlarına yeni projeler hazırlayıp katılmaları için de maddi destek sağlananacaktır.Bugün Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, sunulan 15 projeden sekizinin onaylandığını açıkladı. Başkan Azis, bu projelerin belediyenin İnternet sitesinin aracılığıyla ve kamuoyu toplantılarıyla seçildiğini de hatırlattı. Kırcaali Belediyesi'nin FAR Programı tarafından onaylanan listesi şöyledir: „Yeni Park Alanları Kurmak ve Sokakları Yeşillendirme" Projesi.Bu projenin amacı sadece gelecek yıllarda şehrimizde bulunan parkları korumak ve yenilemek değil, yeni yeni park alanları kurmak ve böylece şehrimizi daha da fazla yeşillendirmektir. Genel olarak böyle parklar Arda nehrinin kıyısındaki bölgelere yapılması planlanıyor. „ Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye sınırlarına Yakın Olan Bölgelerde Müşterek İşbirliği İmkanı Sağlama" Projesi. „Kırcaali'ye Gaz Paylaştırma Boruları Tesis Edilmesi için Teknik Araştırma" Projesi. Bayındırlık Bakanlığı, belediyelerin „Bölge Geliştirme" Operatif Programlarına yeni projeler hazırlayıp katılmaları için maddi destek sağlamıştır ve ayrıca da kendi bütçesinden para ayırmıştır. Devlet bütçesi, onaylanan bazı projelerin gerçekleştirilmesi için destekte bulunacak. Kırcaali Belediyesi bu listede 4 teklifle yer almakta: "Turistik Yerlere Ulaşabilmek için Yol Tesis Etme" Projesi, „Arpezos -Küzey Parkı", Projesi, „Kırcaali Ticaret Parkı" Projesi ve „Bölgedeki Akciğer Hastalıkları Şubesi'nin Tam Onarımını Yapma" Projesi. Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, medya mensuplarına seçilmiş olan projelerin gerçekleştirilmesinde belediyenin para sağlamayacağını açıkladı. Başkan Azis, hazırlanması daha zor olan projeler FAR Programının ikinci aşamasının müşavari tarafından seçeleceğini de ilave etti.


DİĞER HABERLER