KIRCAALİ "RECEP KÜPÇÜ" EDEBİYAT KULÜBÜ, YENİDEN FAALİYET GÖSTERECEKPazartesi, 11 Ağustos 2008

KIRCAALİ  Bulgaristan Türk etnik azınlığı temsilcilerinden yazarlar, yaptıkları ve yapacakları sanat, ülkemizin söz sanatları arasında önemli yer almaktadır. Kaderleri pek çok ihtilaflarla ve değişimlerle dolu olan Bulgaristan Türklerinin edebiyatı tam ve gerçekçi yansıtılması için kapsamlı ve derin analize edilmesi gerekiyor.
XX. yüzyılın ilk 50 yılında Bulgaristan Türk yazarları farklı nesir türlerinden birçok eser meydana getiriyorlar - öyküler, hikâyeler, denemeler. Sonraki on yıl içerisinde nesir yeni türlerle zenginleşiyor - dramaturgi, hiciv, roman, edebiyat eleştirisi ve anı. Nesir 70'li yıllarda da gelişmeye devam ediyor ve kaderleri Bulgaristan'la sıkı sıkıya bağlı olan Bulgaristan Türklerinin gündelik yaşamını, gelenek ve göreneklerini yansıtıyor. Bu edebi yaratıcılık günümüz bakış açısından değerlendirilmelidir. Çünkü günümüzde de birçok genç kabiliyet ulusal edebiyat diyaloguna aktif olarak katılmaktalar.
"Recep Küpçü" edebiyat kulübü, birbirini tanıma ve ülkede ve ulusal edebiyattaki etnik topluluklardan yaratıcılar arasında işbirliği kurmak amacıyla birçok etkinlik organize edecek. Avrupa Birliğinin tam üyesi olan Bulgaristan'ın manevi kültürünün önünde duran sorunlara cevap olacak.
Edebiyat kulübü, hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, ülkemizin söz kültürünün büyük ailesine kabiliyetli yaratıcılar dâhil etme amacıyla, başka sanat örgütlerinin ciddi desteği ve birlikte faaliyet planı yapmaları gerek.
15 Ağustos 2008 y. saat 16.00'de, "Ömer Lütfi" Kültür Derneğinde yapılacak olan toplantıda edebiyat kulübünün yöneticileri seçilecek ve programı kabul edilecek. Kulübün Fahri Başkanı, Bulgaristan Yazarları Birliğinin Yönetim Kurulu üyesi ve "Ömer Lütfi" Kültür Derneğinin Başkanı, yazar Mümün Tahir olacak.


DİĞER HABERLER