KIRCAALİ BÖLGE MÜFTÜSÜ ŞABANALİ AHMED: VAKIF MALLARINI GERİ ALMA MÜCADELEMİZ SÜRÜYORSalı, 22 Ocak 2008

KIRCAALİ BÖLGE MÜFTÜSÜ ŞABANALİ AHMED: VAKIF MALLARINI GERİ ALMA MÜCADELEMİZ SÜRÜYORSAYIN AHMED, KIRCAALİ İLİNDE CAMİLERİN GENEL DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ VERİRMİSİNİZ?

- Öncelikle Kırcaali bölgesinde kaç cami ve mescit bulunduğunu söyleyelim isterseniz. Bölgemizde toplam olarak 178 cami ve 85 mescit bulunmaktadır, toplamı 263 yapmaktadır. Aynı zamanda Bölge Müftülüğümüze bağlı 270 encümenlik bulunmaktadır. Merkez cami-lerimizin, yani Kırcaali, Çernooçene, Cebel, Mestanlı, Çorbacılar, Benkovski, Çanakçı, Eğri Dere, Boyno, Perperek gibilerin durumları gayet iyidir. Diğer bölgelerde ise camilerimiz eski oldukları için, yani Osmanlı döneminde yapıldıkları için, günümüz itibariyle tamire ihtiyaçları vardır. Genellikle çatılarının onarımı ve yer yer bina ihtiyaçları da çıkmaktadır. Ancak halkımızın maddi imkanları pek müsait olmadığından bunların bakımı belediyelerimiz tarafından ve imkanlar çerçevesinde müftülüğümüz tarafından yapılmaktadır. Bu camilerimizin 178'inde Cuma namazları kılınmaktadır, 85 mescidimiz ise 5 vakit namaz ve Ramazan ayında teravih namazları için ihtiyacı karşılamaktadır.

BÖLGEMİZDE KADROLU OLARAK ÇALIŞAN IMAMLARIN SAYISI KAÇTIR VE HANGİ CAMİLERDE GÖREV YAPMAKTADIRLAR?

- Kırcaali bölgesinde 15 imamımız kadrolu-maaşlı olarak görevlerine devam etmektedirler. Bu 15 imamımız genç, imam-hatip lisesi mezunu, hatta bazıları da İslam Enstitüsü mezunudur. Görev yaptıkları camilerimiz ise şunlardır: Kırcaali, Boyno, Kaloyantsi, Çernooçene, Cebel, Mestanlı, Çorbacılar, Adaköy, Benkovski, Emirler (Dobromirtsi), Gorski İzvor, Eğri Dere, Kirkovo, Tihomir ve Drangovo'dur

BÖLGE MÜFTÜLÜĞÜ'NÜN İLERİYE DÖNÜK DÜŞÜNCELERİ VE AMAÇLARI NELER ?

- Bulagaristan'da müftülükler devletin içerisinde özerk birer kurum olmaları itibariyle devlet tarafından maddi destek almamaktadırlar, yani kendi gelirleriyle ayakta durmaya çalışmaktadırlar. Bizim önümüze hedef olarak koyduklarımız, bu çerçevede, öncelikle imam-larımızı maaşlı bir statüye sokmak ve mümkün mertebe gençleştirmektir. Bununla beraber özellikle yaz dönemlerinde Kuran kursları düzenleyerek çocuklarımızı ve her ihitiyaç hisseden halkımızı dini açıdan bilgilendirmektir.

VAKIF MALLARININ DURUMU NEDIR?

- Osmanlı döneminde cami inşa edilirken özenle merkezi yerler seçilmekte imiş. Bunun nedeni merkezde dini sembolize eden bir mabetin olması ve etrafına yapılacak dükkanlarla, yani vakıf mallarıyla cami idaresine iyi gelir sağlama amacıdır. Elde edilen bu gelirlerle de cami idaresi kimseye muhtaç olmadan ayakta durabilecektir. Fakat Osmanlı'nı Bulgaristan'dan çekilmesiyle, özellikle 1990 yılına kadarki idareler bu vakıf mallarını büyük ölçüde istimlak etmişlerdir. 1990'dan sonra müftülüklerin çabasıyla bazıları geri alınabilmiş, bazıları için ise hala mücadele edilmektedir. Mesela Kırcaali'deki Medrese bunlardan bir tanesidir. Müftülüğümüzün bir diğer amacı da sahip oldukları vakıf mallarını ve arazileri en iyi bir şekilde değerlendirmektir.
Amacımız vakıf mallarının hepsini müftülüğün bünyesine katmak ve onlardan elde edilen gelirlerle imamlarımızın, istihdam ettiğimiz kişilerin ve aynı zamanda dini faaliyetlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktır.


DİĞER HABERLER