KIRCAALİ İNGİLİZ TURİSTLER VE İNGİLİZ İŞ DÜNYASI İÇİN ÇEKİCİ BİR YERSalı, 05 Aralık 2006

KIRCAALİ İNGİLİZ TURİSTLER VE İNGİLİZ İŞ DÜNYASI İÇİN ÇEKİCİ BİR YER
Bulagaristan Ingiltere Büyük Elçisi sayın Ceremi Hil Kırcaali'de. Belediye Başkanı müh. Hasan Azis ile sayın büyük elçi Ceremi Hil' in bir saat süren görüşmelerinden sonra ikisi ortak basın toplantısı verdiler.
Görüşme sırasında Belediye Başkanı müh. Hasan Azis misafiri yerel yönetimin önünde duran önemli sorunları tanıtı, turizm sektörünün gelişme potansiyeli ve Avrupa fonlarıyla gerçekleşen projeler hakkında bilgi verdi. Bunun yanısıra iki ülke arasında değişik alanlarda işbirliği olanakları konuşuldu ve bölgeye ingiliz iş dünyası tarafından yatırım çekme olanakları ve bunun nasıl yapılacağı konuşuldu. Kırcaali gençlerinin dil eğtimi destekleme programları ve İngiltere'den değişik belediyelerle bağalantıların devamı misafir ve belediye başkanı arasında konuşmanın önemli aksanlarındandı. Müh. Hasan Azis' in inisiaytivi ile daha sonra ki aşamada Kırcaali Ticaret Odası ile İngiltere Büyük Elçilği ticaret temsilcisi ile bir görüşme gerçekleşecek ve iş dünyasında ortak noktalar araştıralacak. Avrupa koridoru No: 9'un inşaatı da önemli konulardan biriydi.
"Benim için belediyeye yatırım çekme olanaklarını yerinde araştırmak ve burada gerçekleşen görüşmeler ve yapılan konuşmalar çok önemlidir" sayın büyük elçi Ceremi Hil açıkladı. Büyük elçi yaklaşan avrupa üyeliğini göz önüne alarak bağalantılar sadece alt yapıyı geliştirmeye yönelik değil aynı zamanda kültür ve eğetim alanında da gelişmeli dedi. Kırcaali' nin köy ve tarihi turizmi geliştirmek için verilere sahib olduğunu vurguladı. Ve bu konuda bir kaç ay içerisinde ortak bir kültürel olayın gerçekleştirme olanağını düşündüğünü söyledi.
Daha sonra büyük elçi ve Belediye Başkanı müh. Hasan Azis "Orfeyus'un liri" ve "Üreticiler Pazarını" ziyaret ettiler.


DİĞER HABERLER