KIRCAALİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK DİLİ SORUMLUSU HARUN BEKİR : BULGARİSTANDA 15 YILDIR TÜRKÇE KİTAP BASILMIYORCuma, 19 Ocak 2007

KIRCAALİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK DİLİ SORUMLUSU HARUN BEKİR : BULGARİSTANDA 15 YILDIR TÜRKÇE KİTAP BASILMIYORSAYIN HARUN BEKİR KIRCAALİ İLİNDEKİ TÜRKÇE EĞİTİMİN DURUMU HAKKINDA BİZLERE BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

- Bulgaristan'da Türklerin en yoğun yaşadığı bölge olan Kırcaali İlinde birinciden sekizinci sınıfa kadar yaklaşık 6 000 öğrenci Türk dili okumaktadır. Maalefef yasalarımızın hak tanımasına rağmen, üzülerek söylüyorum ki lise düzeyinde henüz Türk dili okuyan öğrencilerimiz yok, Mestanlı İmam- Hatip lisesi haric.

TÜRK DİLİ DERSLERİ SEÇMELİ DERS OLARAK MI OKUTULUYOR YOKSA ZORUNLU DERSLER PROGRAMINA MI GİRİYOR?

- 2001 yılında Bulgaristan eğitim kanununda yapılan değişikliklerle okullarda ki dersler 3 tipe ayrıldı. Bunlar zorunlu ders, zorunlu- seçmeli ve seçmeli derslerdir. Türk diline zorunlu seçmeli ve seçmeli olarak okunma hakkı tanındı. Bu konuda ilerleme kaydedebiliriz, fakat bu da kendiliğinden başka bir takım olumsuzlıklara yol açtı. Bu olumsuzluklar daha çok Türkçe öğretmenlerini ve okul idarelerini ilgilendiren sorunlardır. Zorunlu- seçmeli dersler Bakanlık tarafından sağlanan bütçeye giriyor. Yani öğretmenler Bakanlıktan finanse ediliyor. Sadece seçmeli dersler ise Belediyeler tarafından finanse edilmektedir. Bulgaristan çapında olduğu gibi İlimizde de en büyük problemimiz Türkçe ders kitapların olmamasıdır. 1991 yılında Bulgaristan anayasasındaki değişiklikler sonucu azınlığımıza kendi ana dilini okuma hakkı tanındı. Ve bir takım ertelemelerden sonra Türk dili okullarımızda okutulmaya başlandı. Dolayısıyle bunu karşılayacak ders kitapları gerekiyordu ve o zaman proğramlara uygun bir şekilde Eğitim Bakanlığının onayı ile Türkçe kitaplar hazırlandı ve baskısı yapıldı. 1992 yılında birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar ders kitapları basıldı. Yine üzülerek söylüyorum 1992 yılından bu yana 15 yıldır yeni tek bir Türkçe ders kitabı basılmadı. Gerek öğretmenlerimiz gerek öğrencilerimiz bu eski kitapları kullanma zorundadırlar. Birkaç yıldır bu sorunu Bakalığımıza yöneltiyoruz, tabiki bunun içinde bazı şartlar var. Bakanlık tarafından oluşan bir komisyon bu kitapların proğrama uygunluğunu tespit edilip bir ihale ile bastırılır. Ancak şu an bir ilerleme kaydedilmemiştir. Yani Türkçe okutulmasının genel durumu budur. Bazı okullarda sadece zorunlu- seçmeli ders olarak okunan Türkçe bağzı okularda hem zorunlu- seçmeli hem de seçmeli olarak okunuyor. Birinci sınıfta haftada 3 ders saati, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda haftada 2 ders saati, ve beşinciden yukarı haftada 3 saat okunmakta.

GEÇEN HAFTA BURSA BAL- GÖÇ TARAFINDAN DÜZENLENEN "BULGARİSTAN'DA TÜRKÇE EĞİTİM" ADLI PANELE KATILDINIZ. BURAYA KİMLER KATILDI VE NE GİBİ KONULAR ELE ALINDI?

- Panel Bursa Bal- Göç başkanı Prof. Emin Balkan tarafından yönetildi. Konuşmacı olarak Ankara üniversitesi dil- tarih- coğrafya fakültesi emekli öğretim üyesi prof. dr. Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy ile beraber katıldık. Sayın Yenisoy Bulgaristan göçmeni Ankara'da yaşıyor ve panelde Bulgaristan'daki Türkçe eğitimimin ‘93 harbinden sonra ki günümüze kadar olan tarihini ele aldı. Bu süreçteki çeşitli Bulgar hükümetleri tarafından Türk diline karşı olan tavırlarını dile getirdi. Ben ise Türkçe eğitimin bu günkü durumunu, problemlerini anlattım.

SON OLARAK SİTEMİZLEN İLGİLİ GÖRÜŞÜNÜZÜ ALABİLİRMİYİM?

- Siteniz çok güzel, daima takip ediyorum. Bölgemizde Türkçe güncel haber veren ve yorumlar da yapılabilen tek sitedir. Bunun devam etmesini diliyorum. Herzaman elimden geldiği kadar sizleri desteklemeye hazırım.


DİĞER HABERLER