KIRCAALİ ŞEHRİNDEKİ „AYŞE MOLLA" ÇEŞMESİNİN ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADICumartesi, 30 Haziran 2007

KIRCAALİ ŞEHRİNDEKİ „AYŞE MOLLAKırcaali'nin eski simgeleri yenileniyor ve bir taraftan da güzel şehrimize yeni yeni simgeler yapılıyor. Şehrimizin en eski simgelerinden biri de merkez pazarda bulunan „Ayşe Molla" çeşmesidir. Çeşmenin çevresini donatmak için proje artık hazırlanmıştır. Bu günden itibaren „Çeşmemiz- Hoşgörü Simgesi" inisiyatifine start veriliyor. Bu proje belediye tarafından değil, halk tarafından yapılmıştır. Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, medya mensupları karşısında şöyle bir konuşma yaptıİ: „Bizim için bu inisiyatife birçok kurumların katılması kadar vatandaşların katılmasının da önemi büyüktür.İnsanlar çeşmeleri hayır için yaparlar.Çeşmelerden Bulgar, Türk, Roman, Ermeni, Pomak vs. herkes su içiyor." Başkan Azis, bu inisiyatifle ilgili özel kartlarlar dağıtımına start verdi. Kartın ön tarafında çeşmenin onarımdan sonra ki görüntüsü, arka tarafında ise „Ayşe Molla" çeşmesinin efsanesi yer almakta. Çeşmenin efsanesi araştırmacı ve ünlü gazeteci Mara Mihaylova'nın Kırcaali için yazmış olduğu kitabından alınmıştır. Her kartın özel numarası vardır, fiyatları ise 1'den 1000 levaya kadardır. 1000 leva değerinde olan kartlar semvolik olarak altın kart , 500 levalıklar ise gümüş kart diye adlandırılmıştır. Bu kartlar sıradan vatandaşlardan, değişik kurum ve şirketlerden alınması bekleniyor. Elde edilen paralar „Ayşe Molla" çeşmesinin onarım çalışmaları için harcanacaktır. Bu inisiyatife yardım eli uzatmak isteyenler, konuyla ilgili sorularını Kırcaali Belediye yönetimine ve bu çalışmayı destekleyen sivil toplum örgütlerine yöneltebilir. Yardım eli uzatan herkesin listesi yapılacak ve daha sonra da isimleri çeşmenin duvarına yazılacaktır. Şehrimizin en eski simgelerinden biri olan „Ayşe Molla" çeşmesini yenileme inisiyatifini Kırcaali Belediyesi, „İstikbal" Vakfı ve Kırcaali „Rotary" Kulübü gerçekleştirmekte. Çeşmenin projesi 50 000 levaya mal olacaktır. En yakın zamanda çeşmeyi özel ışıklandırma projesi de yapılacaktır.


DİĞER HABERLER