KIRCAALİ'DE DİNİ EĞİTİMİN GELECEĞİ TARTIŞILDICumartesi, 23 Eylül 2006

KIRCAALİ'DE DİNİ EĞİTİMİN GELECEĞİ TARTIŞILDIBulgaristan Başmüftülüğü tarafından düzenlenen islam dini'nin ilk orta ve yüksek okullarda okutulması ile ilgili konferansa bölgeden yaklaşık 500 müslüman katıldı. Kırcaali müftüsü Şabanali Ahmet tarafından açılan konferansta bir çok misafir yer aldı. Bulgaristan müslümanları yüksek şura başkanı Basri Pehlivan, Sofya islam enstitüsü rektoru prof. Yalımov,Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu idari ataşesi Sarhan Sarıoğlu, HÖH partisi Kırcaali il başkanı Bahri Ömer, Kırcaali Vali yardımcısı Sabahtin Riza, Çernooçene belediye başkanı Aydın Osman, Krumovgrad, Haskovo, Pleven ve Filibe bölge müftüleri konferansta yer alanların arasındaydı.
Bulgaristan yasaları okullarda din dersi okutulmasına izin verildiğini, ancak bunun için veliler tarafından dilekçeler yapılması gerektiği belirtildi. Yüksek şura başkanı Basri Pehlivan konuimasında Bulgaristanda üç imam hatip lisesi ve birde yüksek islam enstitüsü bulunduğunu söyledi. Profesor Yalımov din ve Türk dili dersleri hep beraber okutulması gerektiğini söyledi.


DİĞER HABERLER