KIRCAALİ'DE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNE DESTEK SEMİNERİ DÜZENLENİYORCumartesi, 12 Nisan 2008

KIRCAALİ'DE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNE DESTEK SEMİNERİ DÜZENLENİYORBulgaristan Kırcaali Belediye Başkanlığı ile Kırcaali Milli Eğitim Müdürlüğü 2008 yılının Nisan ayında "Bulgaristan'daki Türkçe Öğretmenlerine Destek Seminerleri" adı altında 3 günlük bir etkinlik planlamaktadır. Bu etkinlik ülkemiz Türkçe öğretmenleri için çok yararlı olacak düşüncesindeyiz.
Etkinliği gerçekleştirmek için de Ankara Bilkent Üniversitesi Bölge Ülkeler Kurs Programları Direktörü Doç. Dr. Rasim Özyürek ve Öğr. Görevlisi Dr. Muammer Yıldız Türkçe Öğretiminde Yeni Gelişmeler Metot ve Teknikler, Aktif Öğretimde Öğretmen ve Öğrencilerin Rolleri konularında seminer vermek üzere 17 - 19 Nisan 2008 tarihleri arası Kırcaali'ye davet edilmiştir.
Buna benzer bir seminer 2005 ve 2007 yıllarında yine Kırcaali'de düzenlenmiş ve Türkçe öğretmenleri tarfından büyük ilgi görmüştü.
Nisan ayında düzenlenecek olan seminere Kırcaali ilindeki öğretmenlerin yanısıra ülkedeki diğer Türkçe öğretmenleriyle Türkçe Müfettişleri de katılabilir.

Bılgilerinize arz dılerim.

Harun Bekir
Kırcaali Eğitim Müdürlüğü


DİĞER HABERLER