KIRCAALİ'DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNE TEŞEKKÜR MESAJISalı, 10 Temmuz 2007

KIRCAALİ'DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN  TÜRKÇE  ÖĞRETMENLERİNE TEŞEKKÜR MESAJIÖğretmenlik kutsal bir meslektir ve bundan dolayı da hakkını verebilmek gerek. Lakin günümüzde bu mesleğin hakkını verebilecek insanlar bir elin beş parmağı kadar olmuş olsa dahi, böylelerini bulabilmek samanlıkta iğne bulmak kadar zordur. Hangi mesleği olursa olsun, sevgiyle yaparak hakkı verilmeye çalışılıyorsa, öğretmenlik de sevgiyle, azimle hakkı verilmesi gereken bir meslektir. Aksi taktirde, o meslek etkisini ve kutsallığını yitirir. Belki de bu sözler her öğretmen için geçerli değildir. Fakat az da olsa mesleğine bağlı öğretmenler vardır. Öyleleri ün, şan ve şöhretle ilgilenmezler. Böylelerinin isimleri gizli kalması topluma karşı işlenmiş bir haksızlıktır. Filibe Üniversitesi „Paisiy Hilendarski", Kırcaali „Lüben Karavelov" Şubesi' nde Türkçe dersleri veren Neziha Hasan ile Harun Bekir hocalarımız gerçek birer eğitmen ve okutman olduklarını ıspatlamışlar, herkesin sevgi ve saygısını kazanmayı başarmışlardır. Bunun doğruluğunu sadece bu yıl mezun olan öğrencilerden ve üçüncü sınıflardan değil, üniversitemizde eğitim gören ve görmüş olanlardan da duyabilirsiniz.Öğretmen sadece ders vermez! Zor durumda kalanlara doğru yolu da gösterir. Bunu Harun Bekir ile Neziha Hasan hocalarımız yapmayı başarmıştır.

Sevgili hocalarımız, sizlere herşeyden önce ilginiz, bilginiz ve saygınızdan dolayı sonsuz teşekkür ederiz. Sizler bizlerin daha iyi, daha bilgili, daha insansever, yani bizlere gerçek anlamıyla İNSAN olmayı öğrettiniz. Değerli öğretmenlerimiz, siz bizlere öğretmenlik mesleğinin inceliklerini öğrettiniz. Sizlerden çocukları sevmeyi, onlarla arkadaş olmayı ve aynı zamanda da öğretmen-öğrenci ilişkilerinde mesafeyi korumayı da öğrendik. Sevgili öğretmenlerimiz, bizlere bilginin hayatta altın anahtar değerinde olduğunu öğrettiniz ve bunu içtenlikle yaptınız. Kendimize, ailemize, ulusumuza ve vatanımıza yararlı olabilmemiz için çok çabalar sarfettiniz. Asla bunu görmezlikten gelemeyiz. Değerli hocalarımız, bu yıl mezun oluyoruz, istemesek de yollarımız ayrılacak, fakat emin olabilirsiniz ki, sizlerin verdiği bilgileri, bizler de gelecek nesillere aktaracağız. Bizler için yaptıklarınıza can-ı gönülden teşekkür ederiz. Sağolun kıymetli öğretmenlerimiz!!!


Filibe Üniversitesi „Paisiy Hilendarski", Kırcaali „Lüben Karavelov" Şubesi'nde Bulgarca-Türkçe Bölümünde Eğitim Gören 4. Sınıf Öğrencileri


DİĞER HABERLER