KIZANLIK /KAZANLIK/ CAMİSİ DÜN AKŞAM BİLİNMEYEN KİŞİLER TARAFINDAN YAKILDIÇarşamba, 26 Temmuz 2006

KIZANLIK /KAZANLIK/ CAMİSİ DÜN AKŞAM BİLİNMEYEN KİŞİLER TARAFINDAN YAKILDIMecliste HÖH milletvekili Lütfi Mestan'ın yaptığı açıklamaya göre dün akşam Kızanlık camisi bilinmeyen kişiler tarafından yakılmış ve camlarıda kırılmış.
Lutfi Mestan bu olayı şiddetle kınadıklarını ve suçluların bir an önce yakalanmalarını istedi.
Son günlerde ATAKA tarafından başlatılan camilere karşı kampanyaların bu olayda etkisi olabileceği de sanılmakta.
Aynı cami bundan önce de bir kaç defa saldırıya uramıştı.
Kızanlık camisi 530 yıllık bir tarihi eser.
HÖH milletvekilileri bu olayı bir etnik huzurun bozulması ve son yılların etnik modeline karşı olay olduğunu ve mejliste bulunan diğer partilerinde bu olayı kınamalarını istedi.
--------------------------------------------------------------- Kızanlık (Kazanlık), Eski-Zağara (Stara-Zagora) iline bağlı ilçe mer­kezidir. 1430 yılında Akça-kı­zanlık adıyla Türklerce kuruldu. Kızan: erkek çocuk, delikanlı demektir. Kızanlık ovası ortasındadır. Türklerce buraya getirilen gülyağı, tütün, nane ruhu çıkar. Müzesi, müze evleri vardır. Osmanlı - Türk döneminde zanaat ve eğitim - öğretim merkeziydi. 7 km uzağında baraj vardır. Sevtopolis adlı eski Trak kenti kalıntıları, yakınında bulunur. Bulgaristan gülyağcılığının merkezidir. Halkının çoğu Türktür, yoksuldur. Minaresiz bir tek cami kalmışsa da "onarım var" diye kilitlidir. Her nedense, Bulgarlar buraya Kazanlık demeyi yeğ­lemektedirler, oysa bu ad da Türkçedir. Kızanlık Türk ağzı'nı, Macar türkolog Suzanne Kakuk, inceleyip iki makale biçiminde Budapeşte'de yayımlamıştır (1958). - Kimi tarih kitapları, bu yö­reye Menemenli aşiretinin, reisleri Süleyman Şah yönetiminde, yerleştiğini belirttiklerine göre, Ege bölgesinden bir Türkmen aşiretinin buraya yerleşmiş olduğu kuşkusuzdur. Evliya Çelebi, kentte 8 cami, 7 okul, 2 medresenin bulunduğunu yazar. Son zamana dek burada bir Türk rüştiye okulu bulunduğu gibi, bir tek ca­mii de vardır. Günümüzde ayakta kalan ve kundaklanan camii, İskender Bey tarafından 1470'li yıllarda yapılmıştır. Caminin inşa kitabesi günümüze ulaşmamıştır. Ancak İskender Bey hicrî 882 (milâdî 1477)'de hayatta olduğundan, camii yaklaşık olarak bu tarihlerde inşa edilmiştir. Camii, yaklaşık 530 yıllık bir Osmanlı eseridir.


DİĞER HABERLER