Medreseden "Azınlık" kelimesini kaldırdılar!!!Perşembe, 31 Aralık 2020

Medreseden Gümülcine'de yer alan Azınlık Hayriye Medresesinin tabelası yine değiştirildi!

Tabeladan Azınlık ibaresi kaldırılarak yerine "Musulmaniko - Müslüman" kelimesi konuldu. 23 Aralık'ı 24 Aralık'a bağlayan saatlerde yapılan operasyonla bir Azınlık kuruluşu daha tarihe karıştı. Daha önceden defalarca değişen tabelalar sonrasında, okulda Türkçe'nin kırpılması v.d. durumlar yaşanması üzerine öğrenci velileir boykot kararı almış, ne yazık ki bugüne kadar sonuç alamamışlardı. Yaşanan olay karşısında Azınlık insanı tedirgin ve kaygı içerisinde olayı takip etmekte ve bazıları da , "Şimdi sıra Celal Bayar Azınlık Lisesi ve İskeçe Azınlık Lisesinde mi" gibi sorular sormaktadır.

Konuyla ilgili okulun Aile Birliği ve Encümen Heyeti bir açıklama yayınlayarak olayı kınadılar. Açıklama -Kınamada, "Azınlığın elinden GASP EDİLEREK ELKOYMA işleminin kanun tanımaz uygulaması olan bu davranış herhangi bir kanuna dayanmıyor. Sadece birilerinin ben azınlığı istediğim gibi "ezerim" in cebri uygulamasını tatmin hareketidir. Kendi inanç değerlerine bunun bir nebzesini dahi yapamayan, yapmaya yeltenemeyen bu zihniyet, burasını bir kiliseye dönüştürmek ve eğitim materyalini de Hristiyan anlayışının kabulünde bir Müslümanlık kulvarına uyumlu hale getirmek için kendi atadıkları, azınlığın reddettiği, ne şahsiyetleri, ne de uygulamalarını asla kabul etmediği adamları aracılığı ile hiçbir hakka riayet etmeksizin insani, yasal haklarımızı cebren yok etmektedir." Cümleleri dikkat çekti

Açıklama - Kınamanın tamamı ise şöyle:

25 - Aralık - 2020 Cuma

AÇIKLAMA - KINAMA

Eğitim sanal ortam ile devam ediyor olsa da, yılbaşı resmi tatiline girdiği 23 Aralık 2020 Çarşamba gününün akabinde, 24 Aralık 2020 Perşembe sabahına bir gece yarısı operasyonunu andıran yangından mal kaçırır davranışı şeklinde GÜMÜLCİNE MEDRESE-İ HAYRİYE VAKIF AZINLIK ORTA - LİSESİ okulunun tabelası değiştirilerek bir tarih, darbe yöntemiyle yok edildi. Bu güne kadar var olan ve her azınlık okulunda olan ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΙΡΙΓΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (MİONOTİKO İEROSPUDASTİRİO HAYRİYE KOMOTİNİS GİMNASİO - LİKİO / GÜMÜLCİNE (KOMOTİNİ) AZINLIK MEDRESE-İ HAYRİYE ORTA - LİSESİ) den ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΙΡΙΓΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (MOUSOULMANİKO İEROSPOUDASTİRİO HAYRİYE KOMOTİNİS GİMNASİO - LİKİO / GÜMÜLCİNE (KOMOTİNİ) MÜSLÜMAN MEDRESE-İ HAYRİYE ORTA - LİSESİ) ne dönüştürüldü.

Azınlığın elinden GASP EDİLEREK ELKOYMA işleminin kanun tanımaz uygulaması olan bu davranış herhangi bir kanuna dayanmıyor. Sadece birilerinin ben azınlığı istediğim gibi "ezerim" in cebri uygulamasını tatmin hareketidir. Kendi inanç değerlerine bunun bir nebzesini dahi yapamayan, yapmaya yeltenemeyen bu zihniyet, burasını bir kiliseye dönüştürmek ve eğitim materyalini de Hristiyan anlayışının kabulünde bir Müslümanlık kulvarına uyumlu hale getirmek için kendi atadıkları, azınlığın reddettiği, ne şahsiyetleri, ne de uygulamalarını asla kabul etmediği adamları aracılığı ile hiçbir hakka riayet etmeksizin insani, yasal haklarımızı cebren yok etmektedir.

Bu durum, varlığımızı yok edip soyu belli olmayan bir toplum meydana getirme gayretidir. Varlığımızı yok ederek köksüz bir millet oluşturmaktır. Tarihi dayanağımızı yok ederek tarihten silmektir. Bunun adına DEMOKRASİ diyebiliyor bu zihniyet sahipleri ve gönüllü hizmetkârları.

Bu anlayıştan hiçbir zaman vazgeçmediler. 2009 yılında da tarihi yok eden bir tabela değişimi olmuştu ve orada da tarihi dayanağımızı sıfırlayarak köksüzlüğü anımsatan bir ifade kullandılar. Sadece İEROSPOUDASTİRİO KOMOTİNİS GİMNASİO - LİKİO (GÜMÜLCİNE (KOMOTİNİ) MEDRESE ORTA - LİSESİ) yazmışlardı. Bu maksatla nereye ait olduğu bilinmeyen varlık ihdas etmeyi amaçladılar. Azınlık oluşumuzu neden ISRARLA İNKÂR çabaları sergileniyor? Aidiyeti, temeli, tarihi, kökü, soyu-sopu olmayan bir varlığın oluşması için neden siyasi iradenin baskıcı, yok edici gücü üzerimizde kullanılıyor? Anayasal haklarımız neden şiddetle tarumar ediliyor? Temelsiz, dayanaksız bir azınlık oluşturup, sizin yasal ve anayasal hakkınız yok, biz size neyi verirsek İHSANIMIZ olarak kabul edeceksiniz, talep etme hakkınız asla yoktur, anlayışından başka nasıl bir anlam taşıyor bu baskıcı uygulamalar?

Gece yarısı yapılan operasyonu, oldu-bittiyi asla kabul etmiyoruz. Yaptığımız istişare sonucu okulun müdürü de haberdar değil. Biz encümenler ve Aile Birliği de haberdar değiliz. Kesinlikle ve kesinlikle onaylamıyoruz. Asla tasvip etmiyoruz. Peki, şunu soruyoruz. Okul sahiplerinin ve idarecilerinin ASLA ONAYI OLMAYAN bir uygulamayı kim yaptırıyor, kimin talimatıyla uygulanıyor, maliyetin faturası kime ihale ediliyor? Bu milletin varlık temelini azınlıktan başkalarına faydalandıran şahıslar, 2016 yılında verilen fetvalar gereği mi kendini hizmetkâr görüyor ve gönüllü şövalyelik yapıyor? Nerede bu uygulamanın kanunu? Azınlık toplumunun reddettiği şahsiyetler kendilerinin kime ait olduklarını (hizmet) gösteren bilgileri ne yazık ki ait oldukları (hizmet) medya tarafından methiyelerle anlatıyorlar.

Burası bir eğitim kurumu. Bunun etiketi her rüya görenin rüyasına göre değişemez. Salya akıtanın salyasına göre sulanamaz. Havada uçan kuşların kanat seslerinden esinlenerek dönüştürülemez. Şahsi ihtiraslar uğruna bir başkasına yâr edilemez.

Buradaki aceleci davranış ve uygulamanın amacı belli. Mevcut encümenlerin yetkisini ve haklarını ayaklar altına almak ve yeni atayacakları encümenleri de temize çıkarmaktır. Atadıklarımız değil, seçimle gelenler giderayak yaptılar diyeceklerdir. Yasal haklarımızın siyasi irade tarafından hoyratça ezilerek çiğnenmesi hangi hak- hukuk kuralına, yasal hakka, demokrasi anlayışına, insani değerlere... vs. sığdırılıyor?

Seçme - seçilme, idare etme, ikame etme haklarımızı elimizden alan yasaları, bunlara çanak tutan hizmetkârları, azınlığın yok edilmesine, dönüştürülmesine çanak tutanları da şiddetle kınıyor, yapacakları uygulamaların bize asla bir yarar sağlamayacağını ve reddedeceğimizi de beyan ederiz.

Düşünen beyinlerin dünyalarına renk katar ümidiyle siz değerli kamuoyuna paylaşmayı bir görev telakki ediyoruz.

Saygılarımızla

Gümülcine -Komotini- Medrese-i Hayriye Azınlık Orta - Lisesi

Encümen Heyeti Okul Aile Birliği

Başkan İbrahim RAHİM
Başkan Nihat KAPLAN


DİĞER HABERLER