MEVLÂNÂ'DA BULUŞMAÇarşamba, 18 Temmuz 2007

MEVLÂNÂ'DA BULUŞMA
Hazreti Mevlana'nın doğumunun 800. Yıldönümü münasebetiyle Kırcaalinin Mestanlı kasabasında Panel ve Konser düzenlenecek. Etkinlik 21 Temmuz 2007 tarihinde saat 20,00 ‘da Mestanlı Kültür evi salonunda gerçekleşecek.TÜRK KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ

Derneğimiz 1990 yılında İzmir'de kurulmuştur. Derneğin Gâyesi; ilim, fikir, sanat ve musikîde Türk Milletine has, tarihten gelen haslet ve değerleri esas tutarak, gençlerimizi millî bir kültür ve sanat merkezinde toplamak, kadın-larımızın, erkeklerimizin, topyekûn insanımızın eğitim ve sosyal seviye-lerinin yükselmesine yardımcı olmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklar edinmelerini eğitim yolu ile önlemektir. Kuruluşundan bu yana klasik değerlerimizle insanımızı yeniden buluş-turup milli kültürümüzle yoğrulmuş genç-lerin yetişmesine gayret sarfetmiştir. Bu maksatla Türk musıkisi, hat, tezhib, ebru gibi klasik sanatlarımızın yaşatılma-sına yönelik kurslar açılmıştır. Düzenle-diğimiz kermesler ve topladığımız bağış-larla başarılı öğrencilere burslar verilmektedir.
Ayrıca, ülkemizin sosyal ve kültürel meseleleri hakkında insanlarımızı aydın-latmaya yönelik konferans ve paneller düzenlenmektedir. İçinde bulunduğu-muz 2007 yılı, Hazreti Mevlana'nın doğumunun 800. yıldönümü olması vesilesiyle bütün dünyada Mevlana yılı olarak kabul edilmiştir. Bizler de Türk Kültür ve Sanat Derneği olarak, medeniyetimizi mayalayan, kültürümü-zün abide şahsiyetlerinden olan Hazret-i Mevlana'yı daha yakından tanıyabilmek için bu buluşmayı tertib ettik.
Programın hayırlara ve feyizlere vesile olmasını diler, saygılarımızı sunarız.

Sevgi ÖZKÜZNE
Genel BaşkanMEVLÂNÂ'DA BULUŞMA

PANEL
Konuşmacılar:
Prof.Dr. Fahrettin OLGUNER,
Prof.Dr. Osman BİLEN,
Yard.Doç.Dr. Ünal ŞENEL


KONSER

Birinci Bölüm:
İlâhiler ve Acem-Aşiran Mevlevi Ayini
İkinci Bölüm:
Şarkılar, Anadolu'dan ve Rumeli'den Türküler

Türk Kültür ve Sanat Derneği Korosu

Şefler:
Prof.Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK,
(Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak)
Öğr. Görevlisi Halil İbrahim YÜKSEL
(Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı)
21. TEMMUZ 2007 SAAT 20,00
MESTANLI KÜLTÜR EVİ SALONU


DİĞER HABERLER