MUHALEFET PARTİLER HÜKÜMETE KARŞI BEŞİNCİ GENSORU ÖNERGESİNİ PARLAMENTO'YA SUNDULARCuma, 04 Nisan 2008

MUHALEFET PARTİLER HÜKÜMETE KARŞI BEŞİNCİ GENSORU ÖNERGESİNİ PARLAMENTO'YA SUNDULAR Muhalefet partileri, hükümetin, örgütlü suçlarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle, Parlamento'ya beşinci gensoru önergesini sundular. Önergenin sunulması için bir diğer neden de, Avrupa fonlarından gelen kaynakların, yolsuzluk nedeniyle durdurulması tehlikesidir. Parlamento talimatnamesine göre gensoru önergesi, Parlamento'ya sunulduktan sonra oylamaya en erken üç gün ve en geç yedi gün içerisinde sunulabilir.
İktidar partilerin görüşü sunulan gensoru önergesinin geçmeyeceği, aksine koalisyon hükümette yer alan partileri daha da birleştireceği yönünde.


DİĞER HABERLER