RODOPLAR'DA SEMAH SESLERİPazartesi, 14 Ağustos 2006

RODOPLAR'DA SEMAH SESLERİBu yaz tatilinde Smolyan "N. Haytov" tiyatrosunun girişimiyle çok enteresan bir yaz sanaat üniversitesi düzenlendi. Bu üniversiteye Amerika Birleşik Devletlerinden tiyatro öğrencileri, Sofya "Kr. Sarafov Yüksek tiyatro okulundan öğrenciler katıldı. Bu derslerde Smolyan tiyatro sanatçılarının da katkıları oldu.
Bu üniversitenin derslerinde, Derviş danslarının eğtimi de yer aldı. Derviş danslarının eğtimi için Ankara'da bulunan "Anadolu ateşleri" ekibinin dans ve bale ustası Özden Aktürk davet edilmişti.
Bundan sekiz yüz yıl önce daha doğrusu 1244 yıllarında büyük Türk şairi ve feylesofu Celalettin Rumi Mevlana tarafından kurulan Derviş ekolü, dünyada, insanlar arasında din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bir umumibeşer felsefesidir. Büyük Türk düşünürü, yalnız bu okulu açmakla kalmayıp ney müziğini ve 1200 beytlik mesnevi de yaratmıştır.
Bu dans Semah, kâinatta tüm cisimlerin hem kendileri etrafında hem öteki Semah cisimleri etrafında dönmelerini sembolize etmektedir.
Özden Aktürk hocaya göre bu dansı herkes benimseyebilir. Ona göre bunun tek koşulu "İnsan, herşeydenönce kendini negatif düşüncelerden arındırmalı. Ve hem cisimlerine karşı aşkı ve güzelliği ön plana getirmeli. Öyle ki, dansın kendisinde de sağ el yukarıya kaldırılıp açılmıştır ve dansçının başı da hafif bir eğlim gösterir. Bu arada sol el de toprağa doğru hafıf bir açılım ifade eder. Ve ney müziği eşliğinde dans edilir".
Aktürk, devamla şu açıklamayı yaptı: "Bu konumda dans eden kişi yüce Tanrı'dan arı, temiz bir enerji alır. Ve böylelikle ruhunu temizlemiş olur. Eğer dansçı kendi iç dünyası ile yüce duygu ile birleştirirse, dönme sırasında asla bir istenmeyen olay ile karşı karşıya gelmez. Bu dansı herkes öğrenebilir. Yeter ki, herzaman gönlü insanlara karşı iyiliklerle dolu olsun, herkesin mutluluğunu istersin. Semah dansı, insanların inançlarına karşı değildir. Toplumda eşitliği, hoşgörüyü, sevgiyi temel alır. Bu büyük düşünür Celalettin Rumi'nin devizini de aynen dile getirir: "Olduğumuz gibi görünelim, göründüğümüz gibi olalım!" İnsanlar ancak bu felsefe vasıtasıyle yüceliğe, ulviliğe doğru yol alabilirler. Bu dans çoktan doğduğu ülke olan Türkiye'nin sınırlarını aşmıştır. Asya'da, Avrupa ve Amerika'da da çok sayıda taraftar toplamıştır... Çünkü bu felsefe son derece aktuel olup çok uzakları hedeflemektedir. İnsanları, hangi dil, din ve ırktan olurlarsa, tüm dünyada beraberliğe, aşka ve barışa davet etmektedir.
Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER