RUSYA VE AB'NİN ENERJİ POLİTİKASIPerşembe, 31 Ocak 2008

RUSYA VE AB'NİN ENERJİ POLİTİKASIMedvedev ile birlikte Bulgaristan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretin en önemli konusu iki ülke arasında gerçekleştirilecek olan ikili enerji anlaşmaları olarak daha önceden belirlenmişti. Taraflar, ziyaret sırasında bir dizi anlaşmaya imza attı.

Uzaktan bakıldığında iki demokratik ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi yönünde atılan adımlar olarak nitelenebilecek olan bu işbirliği, Bulgaristan'ın bir AB üyesi olması nedeniyle dikkatlerin toplanmasına neden oldu. Bulgaristan artık ülke olarak her açıdan bir AB toprağı olarak kendi başına ve AB'nin onayı olmaksızın bu tür anlaşmalar imzalayabilecek konumda değil. Ayrıca, Bulgaristan'ın enerji politikası diye bağımsız bir kavramdan söz edilemez. Artık "AB'nin enerji politikası" kavramı mevcut.

Bulgaristan ve Rusya arasında imzalanan enerji sektörü anlaşmaları tabiatları itibariyle kesin olarak uygulanması gereken anlaşmalar olarak görülmüyor. Ancak, tarafların uygulamaya koymaya karar vermeleri halinde, anlaşmaların AB'nin enerji politikasında önemli sıkıntılara, ya da en azından karışıklıklara neden olacağı da düşünülüyor.

Rusya için bu ziyaret bir propaganda başarısı oldu. İlk bakışta edinilen izlenimin aksine, Rusya, imzalanan anlaşmalarla birlikte özellikle Nabucco boru hattı projesinin geleceğini tekeli altına almış durumda değil. Bu anlaşmalar sadece ön anlaşma niteliğini taşıyor. Rusya, bu gövde gösterisi ile Nabucco projesi konusunda AB'den daha gerçekçi ve daha iş bitirici bir yaklaşım içinde olduğunu göstermeye çalışıyor. Aslında bu iddiasında başarılı olduğu da söylenebilir.

Rusya'nın Bulgaristan ziyareti, yeniden Balkanlara döndüğünü ispatlamak için son iki yıldır sürdürdüğü bir politikanın parçası olarak değerlendirilebilir. Rusya, AB için bu kadar önemli olan böylesi bir projenin doğal katılımcısı olduğu imajını vererek, AB ülkelerinin kendisini Balkanlardan dışlamasını engellemiş durumda. Bunun da ötesinde, AB ülkeleri arasında müttefik ararken, kendisini çekici ve vazgeçilmez göstererek işini de kolaylaştırıyor.


DİĞER HABERLER