SAVCILIK BEŞ DİN MEZHEBİNİN KAPATILMASINI İSTEDİPerşembe, 31 Temmuz 2008

SAVCILIK BEŞ DİN MEZHEBİNİN KAPATILMASINI İSTEDİYüksek İdare Savcılığı, yasa dışı eğitim veren beş din mezhebi faaliyetlerinin durdurulması için mahkemeye beş talep dilekçesi yatırmıştır. Bu bilgiler savcılıktan verildi. Davalar hala sürmekten Bulgaristan'da geleneksel dinler dışında mezheplerin denetimi, medyalarda yayınlanan haberler üzerine yapılmıştır.
Savcılıktan verilen bilgiye göre, 30 Eylül 2007 yılına kadar, Hıristiyan, Müslüman ve Budist 94 geleneksel olmayan din kuruluşunun da, Din Mezhepleri Kanununa göre kaydedilmiştir. Resmi olmayan bilgilere göre bu sayı 100'ün üzerindedir. Ülkemizde bu mezheplerin 418 yerel bölümleri faaliyet göstermektedir. Genelde din faaliyetleri, vakıf ve ortaklık gibi işletme dışı amaçları olan Tüzel Kişiler Yasası gereğince veya Ticari Kanunu gereğince şirket olarak kaydedilmiş tüzel kişilerin koruması altındadır.
Kuruluş belgelerinde din amaçlı faaliyetler kaydedilmemiştir, ancak bu faaliyetler insani, kültür ve eğitim şekli altında gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden Sofya Şehir Mahkemesine "Vyara" Vakfının ve "Bulgaristan Müslümanları Birliği" Ortaklığının, Burgas Bölge Mahkemesinde "Hayır Projeleri" Vakfının, Smolyan Bölge Mahkemesinde "İslam Gelişmesi ve Kültürü Birliği" Ortaklığının ve Plovdiv Bölge Mahkemesinde "Gülşen 2004" Komandit Şirketi faaliyetlerinin durdurulması davası açıldı.

Savcılığın denetiminde Ruse, Şumen ve Momçilgrad'daki üç özel İslam din okulunun Milli Eğitim Kanununun ihlalini tespit etmiştir: Türkçe eğitim programları ve din kitapları eğitim bakanı tarafından onaylanmamıştır, bazı yabancı uyruklu öğretim üyelerinin diplomaları yasallaştırılmamıştır.
Baş Savcı Yardımcısı Mityo Mitev, Eğitim Bakanlığına yasa gereğince önlemler alınması talebinde bulunmuştur. Ülkemizdeki savcılıklar ise Bölge Yapılandırılması Kanununa uyup uymadığı bildirileri olmayan birçok yeni dua evlerinin, din merkezlerinin ve binaların kuruluş sebeplerinin yoğun denetimi başlatılmıştır.
Yüksek İdare Savcılığı, Bulgaristan Anayasası metinlerine aykırı olarak faşist veya antidemokratik faaliyetler, bu faaliyetleri uygulayan organize suç grupları, organize gruplar tarafından kişilerin milliyet, inanç ve dinleri üzerine uygulanan şiddet, medyalarda din ayrımcılığı fikirleri yaymak ve iktidara karşı medyaları kullanmak, suç üzerinden elde edilen mallar için yapılan mali operasyon ve işlemler yapan kişiler hakkında mahkeme öncesi araştırma yapılması için bölge savcılıklarına talimat vermiştir.


DİĞER HABERLER


06 Nisan 2024