TEK RUMELİ TV YAYIN HAYATINA BAŞLIYORPerşembe, 12 Şubat 2009

TEK RUMELİ TV YAYIN HAYATINA BAŞLIYORRumeli insanının, Rumeli'ye gönül vermişlerin, dünyanın dört bir yanında varlığını sürdüren Türklerin gözü, kulağı, sesi olmak için geliyoruz.
Doğru iletişim, güvenilir kaynak olmak adına yola çıkıyoruz.
Sarsılmaz, yıkılmaz bir köprü vazifesi ile
Rumeli'yi Türkiye'ye, Türkiye'yi Rumeli'ye anlatmak için geliyoruz.
TEK RUMELİ TV
14 ŞUBAT 2009 CUMARTESİ SAAT 07.00'de Yayın Hayatına Başlıyor!
Frekans: 12685 sembol: 30.000 Polarizasyon: Horizontel (yatay)
Osmanlı Devletini bir İmparatorluk haline getiren şüphesiz Rumeli'de gerçekleştirilen fetihlerdir. Bu dönemde Osmanlı Devleti açısından "güneşin doğduğu yer olan Balkanların" fethedilmesinin ne denli önemli olduğu imparatorluğa dönüşme sürecinde çok daha net anlaşılmıştır. Rumeli fethedilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu etrafına büyük bir ışık saçmıştır.
Yüzyıl kadar önce örf, adet, gelenek ve göreneklerimizin bir uyum içinde yaşandığı, hoşgörü imparatorluğunun gölgesinde fırtınalar kopmuş, düzen dağılmış, yeniden sınırlar çizilerek topraklarımız bu günkü halini almıştır. Büyük acılar ve göçler sonucunda bir yarımız Evladı Fatihan dediğimiz topraklarımızda bir yarımız, ana babalarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız, çocuklarımız sınırın ötesinde anavatanda kalmıştır.
O vakitler yazılan mektuplar vardı, gelen giden akrabalar, konu komşularla gönderilen selamlar, hediyeler vardı. Oralara gitmek, oralardan gelmek zordu... Zaman geçti sarsıla sarsıla yerine oturmaya başlayan taşlarla birlikte Türk milleti tekrar uyanışa geçti. Birlik olmak, tek bayrağa gönül vermek andımız oldu. Özellikle Türkiye'nin birçok yerinde yaşayan Rumeli insanı birbirine kol kanat gerdi, güçlendi... Güçlendikçe bizlere yadigâr kalan topraklara borcunu birer birer ödemeye başladı. Bir şekilde yardım elini uzattı.
Artık sınırları kaldırıyoruz...
TEK RUMELİ TV olarak bu amaçla yola çıkıyoruz.
Var olan değerlerimizi sadece kendi içimizde yaşamak yerine bu kültür alışverişini hızlı ve doğru bir yolla harekete geçirmenin vakti geldiğine inandığımızdan, sadece Rumeli ya da anavatanda değil, dünyanın en uç noktasında bile var olan Türkleri kucaklayabilmek adına, belirlediğimiz ve asla ödün vermeyeceğimiz, dürüst ve tarafsız yayın ilkelerimizle geliyoruz.
Rumeli'yi ekranda yaşatmak için geliyoruz...
Yayınlarımızda, Rumeli'nin müziği, haberi, gelenekleri, görenekleri 24 saat ekranlarınızda olacak.
Rumeli "TEK RUMELİ TELEVİZYONU'nda yaşayacaktır. Saygılarımla...

ATİLLA BAYKAL
Yönetim Kurulu Başkanı


DİĞER HABERLER