TOZÇALI BALKAN HARBİ ŞEHİTLERİNİ ANDIÇarşamba, 13 Ağustos 2008

TOZÇALI BALKAN HARBİ ŞEHİTLERİNİ ANDI Halk arasında "Bozgunluk" olarak bilinen Balkan Savaşı'nda tehlikeyi sezen Tozçalı / Gorno prahovo/ ahalisi, köyün önde gelen erkeklerden altı kişiyi beyaz bayrakla yaklaşan Bulgar askerlerine karşı gönderir. Maksat kan dökülmesini önlemek, teslim olmak. Buna rağmen, geçtikleri diğer köylerde yaptıkları gibi, asker onları köyün üst taraftaki Tozçalı tepesine götürür ve orada yaylım silah ateşine tutar.
O dönemde, Rodop Türk halkına işlenen işkenceli cinayetler etnik arındırmanın baş gösterisidir. Çünkü askerin geçtiği köylerde ekseriyetle erkekler öldürülmüş. Pek tabi çoluk çocuğunu bırakıp, bayıra bacaya saklanamayanlar.
Yakın geçmişteki bu tür vahşetlikleri biz dedelerimizden dinlemişizdir.
Yıllar sonrası, 1995 senesi Tozçalı köyü halkı, Balkan Savaşı'nda şehit düşen büyüklerini anma kararı alıyor ve o zamandan bu yana Ağustos ayının birinci Cumartesi günü burada mevlit merasimi düzenleniyor.
Şehitlerin kurşuna dizildiği yere köy sakinlerinden Niyazi Emin'in önderliğinde hayli uzaktan su getirilip çeşme yapıldı. İsmine de "ŞEHİTLER ÇEŞMESİ" denildi.
Bu yıl da, 2 Ağustos günü, burada Balkan Harbi şehitlerini anma töreni düzenlendi. Onların aziz hatıralarına mevlit ve dualar okundu, ruhları şad edildi. Etraf köylerden de gelen kalabalık halk kitlesi mevlit ve dualardan sonra Bulgaristan Başmüftülüğü temsilcisi tarafından selamlandı.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER