TÜRKİYE'DEKİ GÖÇMENLERE EMEKLİLİK MÜJDESİPerşembe, 29 Mayıs 2008

TÜRKİYE'DEKİ GÖÇMENLERE EMEKLİLİK MÜJDESİSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuyla Bulgaristan'dan Türkiye'ye 1989'dan bu yana zorunlu göçe tabi tutulan vatandaşlar emeklilik haklarına kavuşuyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda zorunlu göçe tabi tutulan vatandaşlara verilen haklar ile ilgili olarak getirilen yeni düzenlemeler şöyle; "5754 sayılı kanunun Geçici - 6 maddesi ile: Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden 1.1.1989 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar zorunlu göçe tabi tutulan, Türk vatandaşı olup Türkiye'de ikamet eden ve 1/711976 tarihli ve 2022 sayılı Kanun dâhil olmak üzere sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık almamak koşulu ile yurt dışında geçen ve belgelendirilen çalışma süreleri bu Kanuna göre borçlandırılmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanmasında sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir" maddesi eklenerek soydaşlarımızın emeklilik haklarına kavuşmaları sağlanmıştır.
Bu madde ile: Zorunlu göçe tabi tutulan soydaşların, geldikleri ülkelerdeki çalışma sürelerini borçlanabilme imkânı getiriliyor. Örneğin yaklaşık 20 yıl önce Bulgaristan'dan göç eden soydaşlar, bu ülkedeki çalışma sürelerine ilişkin borçlanma tutarlarını ödeyerek emekli olabilme imkânına kavuşacaktır.
SOYDAŞLARIN BU HAKTAN FAYDALANABİLMELERİ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER
Her hangi bir Sosyal Güvenlik Kurulundan Yaşlılık aylığı almamaları, Türk vatandaşı olmaları (Çifte vatandaş olabilir) Nüfus cüzdanları ve geldikleri ülkedeki hizmetlerini gösteren belge ile Sosyal Güvenlik il müdürlüğüne başvuru yapacaklardır.
Türkiye'de yaklaşık 158 bin vatandaş isterlerse bu haktan faydalanabilecektir. Tüm soydaşların en önemli sorunu olan yaşlılık aylığı bağlanması ve sağlık hizmetlerinden faydalanılması bu kanun ile sağlanmış olacaktır.


DİĞER HABERLER