ULUSLARARASI BALKAN KONGRESİ'NE HERKES DAVETLİDİRPazar, 20 Nisan 2008

ULUSLARARASI BALKAN KONGRESİ'NE HERKES DAVETLİDİRTekirdağ Valisi Aydın Nezih Doğan, kongrenin bugüne dek balkanlar bölgesi ile ilgili olarak bu boyutta düzenlenen ilk kongre olma özelliğine sahip olduğunu belirtirken, TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, "Günümüzde balkan ülkelerinde yaklaşık 1.5 milyon Türk ve toplam 9.5 milyon Müslüman yaşamaktadır. Balkanlardan Anadolu'ya yaşayan göç dalgası günümüz Türkiye'sinde yaklaşık 7 milyon olarak tahmin edilen balkan kökenli bir nüfus yaratmıştır. Balkanlar derin tarihsel ve sosyo-kültürel bağlar ile ekonomik ve siyasal ilişkiler bakımından Türkiye için son derce önemli bir bölgedir" dedi.
Kongrede iki gün boyunca toplam sekiz oturum gerçekleştirilecek. "Balkanlar'da Kimlik ve Milliyetçilik", "Balkanlar'da Barış ve Demokrasinin tesisi", "Avrupa Birliği ve Balkanlar", "Balkanlar'da Karşılıklı Göçler", "Balkanlarda Türk ve Müslüman Topluluklar", Osmanlı mirasının yanı sıra Balkanlardaki "ortak miras" konuşulacak.
Kongrenin en önemli amacı, balkan ülkeleri arasındaki etkileşimi arttırmak. Yaşanılan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek; barış, demokrasi ve istikrarın tesisi sürecine katkı sağlamak.
Balkan ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliği konusunda var olan durumu saptamak, ülkeler arasında uygulanabilecek yeni işbirliği alanlarını ortaya koymak da kongrenin hedefler arasında yer alıyor.
Kongre Tekirdağ Valilisi Aydın Nezih DOĞAN öncülüğünde, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği ve Namık Kemal Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor.

ARİSTO'YU NASIL UNUTMAYIZ
Kongrede, Bulgaristan Bilimler Akademisi'nden Dr. Nikolai VUKOV "Ortak mirasın şifresini çözmek: Balkanlar'da ayırt edici folklor gelenekleri, milli kimlikler ve kültürler"; Romanya Bükreş Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mihaela İRİMİA, "Balkanizm ve sömürgecilik sonrası, veya Balkan düşünürü Aristo'yu nasıl unutmayız" başlıklı bildiriler sunacaklar. Karadağ Üniversitesi'nden Doç. Dr. Filip KOVACEVİC, "Balkanlar'da barış ve demokrasiye bir tehdit olarak otoriter kültür", Hırvatistan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Dr. Mladen STANİCİC, "Balkanlar'da barış ve demokrasinin tesisinde NATO'nun rolü" konularını ele alacak. Bulgaristan AB Enstitüsü Direktörü Julia NIKOLOVA, "Avrupa umudu - demokratik kurumların inşası için itici bir güç" başlıklı bir sunum yapacak. Kongreye 49 bilim adamının yanı sıra, balkan kökenli pek çok sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katılacak.

BİR İLK
Kongrenin başlı başına Cumhuriyet tarihinde Balkan ülkeleriyle ilgili olarak bu boyuttaki ilk kongre olduğunu belirten Tekirdağ Valisi Aydın Nezih Doğan, Avrupa Birliği sürecinde ülkelerde yerel ve bölgesel yönetimlerin giderek daha çok inisiyatif almalarına karşın, Türkiye'de bu yönde bir yetersizlik olduğuna dikkat çekti. Doğan, "Bu yetersizliklerle mücadele edecek bir sinerji oluşturmak için de bu kongrenin bir fırsat" olacağını söyledi.

STRATEJİK VİZYON
TASAM Başkanı Süleyman Şensoy ise yüzde 5'i Balkanlar'da yer alan Türkiye'nin sadece coğrafi açıdan değil, aynı zamanda tarihsel ve sosyo-kültürel anlamda da bir Balkan ülkesi olduğuna dikkat çekti. Balkanların Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olarak, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle olan iktisadi ve siyasi ilişkilerinde önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Şensoy, "Dolayısıyla bu coğrafyada ortaya çıkan krizler, problemler ve savaşlar Türkiye'nin güvenliğini ve Avrupa ile olan ilişkilerini derinden etkilemektedir" dedi. Bölgeye yönelik stratejik bir vizyon geliştirilmesi gerektiğini belirten Şensoy şunları söyledi:
"Balkanlarda yaşanan köklü değişim-dönüşüm süreci beraberinde yeni ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel problemleri gündeme getirdi. Bu problemlerin en yıkıcısı ve acı vereni kuşkusuz yaşanılan savaşlar oldu. Bu savaşların kötü anıları halen yaşamaya devam ediyor ve problemlerin çözümünü zorlaştırıyor. Dolayısıyla Balkanlar'da barış, demokrasi ve istikrarın inşası ve korunması hem Türkiye hem de diğer bölge devletleri ve halkları için büyük önem arz etmektedir. Balkanlar hakkında doğru ve objektif bilgi sahibi olmamız, milletler arasında yanlış önyargıları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Balkan milletleri arasında etkileşim ağını geliştirmemiz ve yeni iktisadi, siyasal ve kültürel işbirliği alanları meydana getirmemiz önem taşıyor. Kongrenin bu amaçlara hizmet edeceğini düşünüyoruz. "

Tarih: 24- 26 Nisan 2008
Yer: Namık Kemal Üniversitesi, Değirmenaltı Yerleşkesi / TEKİRDAĞ
İrtibat - LCV:
Aslı TOKAÇ + 90 212 635 61 51
Seda Bölükbaşı KOPARAL, + 90 282 260 27 17


DİĞER HABERLER