Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Bulgaristan’ı seçimler öncesinde basın özgürlüğünü garanti etmeye çağırdıSalı, 28 Eylül 2021

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Bulgaristan’ı seçimler öncesinde basın özgürlüğünü garanti etmeye çağırdı

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Bulgar makamlarını yaklaşan 14 Kasım seçimleri öncesinde basın özgürlüğünü sağlamak için somut adımlar atmaya çağırdı. Çağrı, RSF Avrupa Birliği ve Balkanlar Dairesi Başkanı Pavol Shalay'ın Bulgaristan ziyaretinin ardından örgütün internet sitesinde yayınladığı bir basın açıklamasında dile getirildi.

RSF’ye göre, "Avrupa'nın farklı bölgelerinde var olan tüm ifade özgürlüğü sorunları Bulgaristan'da da yaygındır. Örgüt, bunlar arasında gazetecilere yönelik fiziksel saldırılar ve karalama kampanyaları, onlara yönelik şiddetin cezasız kalması, yargısal taciz, kamu medyasında siyasi önyargı, yolsuzluk, yanlış bilgilendirme ve medyada çoğulculuğun olmamasına dikkat çekti.

Paris merkezli gazetecilik meslek örgütü, devlet fonlarının basın kuruluşlarına dağıtımında bağımsız basın kuruluşlarının aleyhine olan şeffaflık eksikliğine de dikkat çekiyor.

Geçen haftanın sonunda Bulgaristan'ı ziyaret eden Pavol Shalay, Sofya'daki World Press Institute (Dünya Basın Enstitüsü) tarafından düzenlenen "Gazetecilikte Yeni Ufuklar" konferansına katıldı. RSF’nin web sitesinden yapılan açıklamaya göre, Shalay geçici hükümette Kültür Bakanı Velislav Minekov, Elektronik Medya Konseyi (SEM) üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri ile bir araya geldi.

Görüşmelerin amacı, örgütün 14 Kasım parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde vatandaşların haber ve bilgi edinme hakkını korumaya yönelik somut çabaları teşvik etmesidir.

Shalay, Minekov'dan devlet fonlarından ve belirli bağışçılardan elde ettikleri gelirleri ilgili merkezi sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen medya kuruluşlarına yaptırım uygulamasını istedi. RSF Avrupa Birliği ve Balkanlar Dairesi Başkanı, ayrıca reklam için devlet fonlarının dağıtımı için şeffaf ve adil bir sistem oluşturulması çağrısında bulundu.

Shalay, SEM’e Bulgar kamu medyasının ve özellikle de 11 Temmuz seçimleri sırasında önceki hükümete verdiği destekle öne çıkan kamu televizyonunun bağımsızlığını garanti etmesi çağrısında bulundu. Siyasi partilerle yaptığı görüşmelerde Shalay, seçimleri kazandıkları takdirde onları gazetecilerin fiziksel güvenliğini korumaya ve tacize karşı korumaya yönelik önlemleri uygulamaya çağırdı.

Bulgaristan, RSF’nin her yıl hazırladığı 2021 yılı basın özgürlüğü sıralamasında 112. sırada yer alıyor.


DİĞER HABERLER