Bütçe 2024: Mestanlı ve köylerinde daha iyi bir yaşam için sosyal angajman ve yatırımPazartesi, 19 Şubat 2024

 Bütçe 2024: Mestanlı ve köylerinde daha iyi bir yaşam için sosyal angajman ve yatırım

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi 27 belediye meclis üyesinin oy çokluğuyla kabul edildi. Bütçe tutarı 26 420 113 leva olup, bunun 16 365 725 levası devredilen devlet faaliyetleri içindir. Bütçenin hazırlanmasındaki ana hedefler ve öncelikler sabittir - kamu harcamalarının verimliliğini artırmak, belediye tarafından sağlanan kamu hizmetlerinin kapsamını korumak ve kalitesini artırmak. Eğitim ve sosyal faaliyetler bütçenin özellikle odaklandığı konulardır. Bir diğer öncelik ise belediye yollarının ve sokaklarının yeniden inşası ve yenilenmesi, küçük yerleşim yerlerinde su şebekelerinin ve belediye kanalizasyonunun inşası, belediye genelinde temizlik, sokak aydınlatması ve çevre düzenlemesinin bakımı yoluyla belediyenin altyapısının iyileştirilmesidir.

2024 yılında yerleşim yerlerine su temini finanse edilecek, sokak ağının onarımı ve rehabilitasyonu, yolların bakımı, onarımı ve inşası öngörülüyor. Bunun için belediyenin 2024 yılı bütçesinin yaklaşık %17'sine tekabül eden 4,5 milyon leva civarında bir miktar ayrılmıştır. Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazım, "Bütçe gerçek ve uygulanabilir, sosyal taahhüt ve yatırım odaklı" dedi. Başkan, her alanda sürdürülebilirlik ve gelişim sağlamak için mali çerçevenin hazırlanmasında bir denge kurulduğunu da sözlerine ekledi. İlknur Kâzım, "Önceki yıllarda olduğu gibi, çabalarımız hem şehirde hem de belediyeye bağlı küçük yerleşim yerlerinde yaşam koşullarını iyileştirmeye yöneliktir" dedi.

Belediye Meclis Başkanı Ersin Ömer, halkın umut ve beklentilerinin belediyeye ve belediye meclisine yönelik olduğunu, çünkü bu iki kurumun kendilerine en yakın kurumlar olduğunu vurguladı. Ersin Ömer "Hızlı ve uygun çözümlerle tepki vermemiz gerekiyor. Çabalarımızın odaklanacağı yer de burasıdır," dedi.


DİĞER HABERLER