Fransa Anayasa Konseyi'nin "Yasa Tarafından Tanınan Soykırımların İnkarının Cezalandırılması"na Yönelik Yasa Tasarısını İptali Hk.Salı, 28 Şubat 2012

 Fransa Anayasa Konseyi'nin Fransa Anayasa Konseyi bugün, "Yasa tarafından tanınan soykırımların inkarının cezalandırılması"na yönelik yasa tasarısını Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmiştir.

Sözkonusu yasa, Türkler ile Ermenilerin ortak tarihlerinin sancılı bir bölümüne ilişkin Ermeni görüşlerinin sorgulanmasını yasaklamayı hedefleyen tek taraflı bir girişimdi.

Yasanın Anayasa Komisyonu tarafından iptal edilmesini, Fransa'da ifade ve araştırma özgürlüğü, hukuk devleti ve uluslararası hukuk ilkeleriyle bağdaşan; tarihin siyasallaştırılmasına karşı duran bir adım olarak görüyoruz.

Vahim bir hatanın Fransa'daki en yetkili hukuk mercii tarafından düzeltilmesi memnuniyet vericidir.
İhtilaflı tarihi konularda üçüncü ülkelerin özensiz ve peşin hükümlü müdahaleler yerine, ilgili taraflar arasında diyalog ve çözümü özendirici, tarafsız bir tutum sergilemeleri tercihe şayan bir yaklaşımdır.

Fransa'nın bundan böyle Türkiye ile Ermenistan arasında tarih konusundaki ihtilafın, adil ve bilimsel temelde ele alınması için yapıcı bir yaklaşım içinde olmasını; sorunu daha derinleştiren değil, çözümü destekleyen katkılar yapmasını ümit ediyoruz. Böyle bir yaklaşım, Türk-Fransız ilişkilerinin hak ettiği mecrada ve her alanda geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır.


DİĞER HABERLER