Yüce Allah'tan Rıza ve Muhabbetine Nail Olmayı Arzulayanların Regaip Kandilleri Mübarek OlsunPerşembe, 22 Mart 2018

 Yüce Allah'tan Rıza ve Muhabbetine Nail Olmayı Arzulayanların  Regaip Kandilleri Mübarek OlsunDeğerli din kardeşlerim!

Perşembeyi cumaya bağlayan gece (22/23.03.18) yeniden mübarek "Regaip Kandili"dir. Regaip kavramı kelime olarak, herhangi bir şeyi çok istemek, arzulamak, ona rağbet etmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. Kullarının arzu ve dualarına, Yüce Allah'ın icabet etmesidir Regaip. Amel defterlerimiz, her şeyi bildiği halde, Yüce Allah'a Pazartesi ve Perşembe günleri melekler tarafından arz edilir. Bundan dolayı rutin olarak peygamberimiz(s.a.s), hayatı boyunca Pazartesi ve Perşembe günleri oruçlu geçirmeye büyük önem vermiş, sebebini de "Amel defterimin Yüce Allah'a arz edildiği günlerde oruçlu olmak isterim" şeklinde açıklamışlardır. Bir de Ümmeti Muhammed'in arınmasına vesile Regaip kandili de ilave edilince, Bayram üstüne Bayram yaşanır o gece. Kardeşlerim! Cenâb-ı Hak, bazı gün ve geceleri diğerlerine nispetle daha özel kılmış ve bu zaman dilimlerinde yapılacak ibadet ve güzel amelleri de daha feyizli ve daha bereketli kılmıştır. Bu müstesna zamanların başında işte adını üç aylar olarak tabir ettiğimiz Receb, Şaban ve Ramazan ayları gelir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadis-i şeriflerinde bunu bize şöylece ifade buyurmaktadır: "Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dualar geri çevrilmez: Receb ayının ilk Cuma gecesi (Regâib gecesi), Şaban ayının on beşinci gecesi (Beraat gecesi), (her) Cuma gecesi ve bayram geceleri."


Dua olarak ise "Allah'ım, bize Receb ve Şaban aylarını mübarek kıldığın gibi, bizi Ramazan'a ulaştır."

Tabir caiz ise, on bir ayın sultanı Ramazan ayına hazırlıktır recep ve şaban ayları. Perşembe günümüzü Oruçlu geçirmeye, gecemizi de Kur'an okuyarak, nafile ve kaza namazları kılarak ihya etmeye gayret edelim.

Yüce Allah insana şah damarından daha yakındır, o nerede olursa olsun Allah onunladır. Allah'ın bütün kullarına karşı Merhamet ve Sevgisi, bir annenin evladına karşı sevgisinden kat be kat fazladır. Mevlam kullarını af etmek için vesileler arar! Manevi zamanlar tain eder, rahmet kapılarını açar.

Her daim " Dua ediniz ki dualarınızı Kabul edeyim", " sizlerin duaları yalvarış ve yakarışları olmasaydı ne diye Allah size değer verirdi" buyurur Cenab-ı Hak.
Ve hususen bu Regaip Kandilinde de Yeryüzü semasına nida ederek,

Yok mu?
dertli?
deva verelim.
Hasta?
Şifa verelim,

Borçlu? Eda edelim, diye seslenir...

Nice arzu ve isteklerin gerçeğe dönüşeceği bir kandil gecesidir - Regaip. Yüce Allah'tan isteme usulüyle ilgili Peygamberimizin tavsiyesi şu doğrultuda " Allah'ım sana sonsuz hamd ve Şükürler olsun, Salat-ü selamlar Peygamberine laiktir. Senden Sıhhat ve afiyet, uzun ve hayırlı ömürler isterim, bereketimi de hayırlı yollardan genişlet ya Rabbi. Beni, ana-babamı ve Bütün din kardeşlerimi affeyle, rızanı bahşeyle". Dualarını bizler de kalbimizin derinliklerinde arz edelim Mevlamıza.

"Allah'a yaklaşmak için vesile aramalıyız. İşte fırsat! Hayatımızı gözden geçirelim, sıkıntılarımızı - Allah katına bildirelim, çareler isteyelim. Başarılarımız, servetimiz için şükredelim - Yüce Allah'tan devamını isteyelim.

Efendimiz dünya isteyen ilme sarılırsın, ahiret isteyen ilme sarılsın, her ikisini isteyen yine ilme sarılsın buyurarak, dinimizde ilmin önemine işaret eder... Ve Müslüman'ın kurması gerekli dengeye vurgu yapılır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışacak, ancak yolun sonu ölüm ile başlayan ahiret yurdu olduğunu bilecek ve " dünya ahiretin tarlasıdır" hadisiyle amel ederek beden ile ruh, dünya ile ahiret, madde ile mana bütünlüğünü sağlamak mecburiyetinde olacaktır.

Dolayısıyla (Muhtelif hadislerden hareketle) "Allah'ım: Faydalı ilim, sağlıklı beden, takva, güzel ahlak, helal kazanç, hayırlı eş, salih evlat... rızanı ve Affını nasip eyle" Bir de unutmamak gerek ki " Kişi kendisi için sevip istediğini kardeşi için de sevip istemedikçe gerçek manada iman etmiş sayılmaz". Elbet ki " Dünyadaki nasiplerimizi unutmayacağız". Ancak dünyayı elde edelim arzusuyla da ahiretimizi ihmal etmeyeceğiz. Ağlayarak geldiğimiz şu dünyadan, tebessüm ederek gitmesini bileceğiz. İs değil, iz bırakanlardan, Allah adına gönül kazananlardan olacağız inşallah.

Bize de düşen Allah'ın buyruğuna uymak el açıp "Ey Yüceler Yücesi Allah'ım senin rızanı istiyoruz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın senden istediklerini istiyoruz, O'nun sığındıklarından Sana sığınıyoruz. Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz Evlerimize Bereket indir, eşler arasında saygınlık ve geçimi ihsan et.

Toplumumuza erdem, istikrar ve saadet nasip et. Beni, ana-babamı ve bütün Müslümanları af et...

İnsanlığın barış ve saadetine vesile et Regaibimizi Allah'ım. Şüphesiz ki sen dualarımızı işitir ve kabul edersin.

Regaip kandiliniz hayırlı olsun, Mübarek olsun.
Mevlam Dua ve niyazlarınıza, hayırlı kılmak suretiyle karşılık lütfetsin!

Dualarda buluşmak dileğiyle...

Beyhan MEHMED
Kırcaali Bölge Müftüsü


DİĞER HABERLER