16 MİLYON LEVA DEĞERİNDE SOSYAL PROJELER DURDURULDUPazartesi, 19 Nisan 2010

16 MİLYON LEVA DEĞERİNDE SOSYAL PROJELER DURDURULDUKırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, Belediye Meclisi Başkanı Seyfi Necip ve HÖH Belediye Meclis grubu Başkanı Bahar Palova basın toplantısı düzenlediler. Toplantı, 25 Mart'ta gerçekleştirilen Kırcaali Belediye Meclisi oturumunda alınan 45, 46, 47 ve 49 numaralı Kararların, Vali İvanka Tauşanova tarafından tekrar tartışılmak üzere geri çevirmesiyle ilgiliydi. Kararları geri çevirme sebebi olarak Vali, yürürlükte olan yasalara aykırı olmaları gerekçesini öne sürmüştür.
Bu kararlardan üç tanesi "FLAG" Devlet Fonuna, belediyenin borçlarını kapatmak içindir. Bu üç karar Ençets köyü yolundaki heyelanı önlemek, "Nadejda" Günlük Merkezi tamiri ve "Arpezos Kuzey" Parkının kuruluşu ile ilgilidir. Dördüncü karar ise "Alianz" Bankası'nın sağladığı ve Kırcaali "Üreticiler Pazarı"nın kurulduğu krediye belediye garantisi verme ile ilgilidir.
Belediye Meclisi Başkanı Seyfi Necip, basın-yayın mensupları önünde: "Maalesef bu kararlar 17 milyon Leva değerindeki büyük altyapı projeleriyle ilgilidir."dedi.
Seyfi Necib, yasalara dayanarak Belediye Meclisi'nin bu dört kararı tekrar gözden geçirebileceğini ve bu yüzden de 27 Nisan'da yeni bir oturum düzenlemeyi düşündüklerini belirtti. Seyfi Necip daha: "Elbet de Vali yasalara uygun olarak bizim kararlarımızı geri çevirebilir."dedi. Ancak ona göre, bu kararların durdurulma sebebi pek de tutarlı değil, çünkü Kırcaali Belediye Meclisi tarafından 3/25.03.2010 numaralı Protokol ile alınan 45, 46, 47 ve 49 Numaralı Kararnameler, Yerel Yönetim Kanununa uygun olarak alınmıştır.
HÖH Belediye Meclis grubu Başkanı Bahar Palova da alınan bu kararları destekledi. Palova, grubun kesinlikle bu kararlar arkasında durduğunu söyledi.
Basın toplantısı esnasında. Kırcaali Belediye Başkanı tarafından yapılan öneriler Belediye Borçları Yasasına uygun olarak tüm belgeler eşliğinde yapıldığı belirtildi. Belediye Borçları Yasasının 14. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince ise bu öneride, projenin tüm mali parametreleri, projenin tüm mali kaynakları, borcun değeri, alma tarihleri ve şekilleri, faiz şartları, danışmanlık ve idari hizmetler harcamaları, borcu kapatma kaynakları borcu kapatma ve borcu yönetme hizmetleri için yapılan harcamaların belediye bütçesine etkileri yer almakta.
Belediye Borçları Yasasının 15. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince Kamu Tartışması Daveti'nde ise projenin genel parametreleri belirtilmiştir.
"kamu tartışması için teklif ve görüşler" olmadığı suçlaması konusunda ise belediye tarafından Vali'ye kamu tartışmasının protokolleri sunulmuştur. Tartışma yasalara uygun gerçekleştirilmiştir.
Kırcaali Belediye Meclisi 3/25.03.2010 numaralı Protokol ile alınan 49 numaralı Karar ile kabul edilen Kırcaali Belediye Başkanı'nın önerisinde ise, Vali'nin de istemi olan "Üreticiler Pazarı" Şirketini statüsü ve mali durumu hakkında rapor bulunmakta, böylelikle Belediye Borçları YASASININ 44. Maddesinin 1. ve 2. Fıkrası ihlalleri söz konusu değildir.
Konuyla ilgili Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis de söz aldı. Sayın Başkan, Kırcaali belediyesinde son iki ay içerisinde durdurulan projelerin değeri 30 milyon Leva olduğunu belirtti.
Müh. Azis daha: "AB mali desteği ile gerçekleştirilen bazı projelerle ilgili alınan kararları durdurarak onların gerçekleşmesini ertelemekteyiz. Bu da tüm belediye vatandaşlarının zararınadır. Sorunun çözümü bir projeyi durdurma kararı almakta değil, onu gerçekleştirme yollarını aramaktadır. Bu da kurumlar arası diyaloglarla gerçekleştirilebilir. Maalesef Valilik ve Kırcaali Belediyesi arasında böyle bir diyalog yoktur." dedi.


DİĞER HABERLER