20 YIL SONRA SUNULAN TARİHİ ÖNERİPazartesi, 20 Eylül 2010

20 YIL SONRA SUNULAN TARİHİ ÖNERİ Kültürel Dayanışma Derneğinden azınlıkların eğitim ve kültür haklarının genişletilmesinde tarihi istek geldi.

Anadili ve dini eğitim zorunlu olsun. Okul eğitimi kanunundaki değişiklikler üzerinde çalışan komisyona, başkanlığını Doç. Dr. İbrahim Yalımov'un yaptığı Kültürel Dayanışma Derneğinden (Sofya Türk Aydınlar Kulübü) TARİHİ öneri yapıldı. Bu öneride Anadili eğitimi ile din derslerinin okul programında zorunlu hale getirilmesi isteniyor. Anadili eğitiminin resmi dil Bulgarca ile beraber ana okulda verilmeye başlanması isteniyor.

Dernek başkanı dışında Yüksek İslam Enstitüsü rektörü de olan Doç. Dr. Yalımov, okullarda verilen Anadili eğitiminin zorunlu (mecburi) olmadığından yeterli ve etkin biçimde öğrenilmediğini, bundan dolayı böyle bir öneri getirdiklerini duyurdu. Devamında da sözlerine kanıt olarak şunları söyledi: "Bize göre Okul Eğitimi Kanun Taslağı en yeni ve mevcut olan eğitimsel öğretinin (pedagojik doktrin) yani kültürlerarası eğitime dayanmamaktadır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) kültürlerarası eğitim en iyi eğitim sistemi olduğunu, etnik ve kültürel zenginliğe dayandığını ve de çocuklara hoşgörüyü aşıladığını söylemekte. Derneğimizin bakış açısına göre Kültürlerarası eğitimin, etnik gruplara (azınlıklar) ait çocuklara kendi kültürünü, tarihini ve dinini tanıma imkanı verdiği gibi anadilini öğrenme imkanı da vermekte. Aynı şekilde çoğunluğa da ülkemizdeki azınlıkların kültürünü tanıma imkanı vermekte. Bu hususta derneğimiz şu önerileri getirmiştir; Birincisi Anadil eğitiminin ve din dersinin zorunlu hale getirtmesini istiyoruz. Anadili sadece okulda okutulmayıp anaokulunda da resmi dil Bulgarca ile beraber öğretilmesini istiyoruz. Ben çift dil fikrini kabul ediyorum, çocuklar hem anadilini hem de resmi dili bilmelidirler. Günümüz şartlarında bir de yabancı dil bilmelidirler. İkinci olarak, sadece Türk ve Roman (Çingene) çocuklarından kurulu okul ve sınıflar için bu azınlıkların kültürü, anadili, edebiyatı ve tarihiyle ilgili ek derslerin verilmesini istiyoruz. Şuan ki eğitim sistemine göre seçmeli ders olarak Anadili, din, İngilizce ve bilgisayar dersleri vardır. Öğrenciden ya İngilizce ya Türkçe, ya din ya da bilgisayar dersinin seçilmesi isteniyor".

Bu tarihi öneri üzerine sağcıların tepkisi gecikmedi. VMRO bir bildiri yayınladı ve bilinen o keskin üslup ile sunulan önerilerin birer kışkırtma olduğunu ve toplumun bölünmesi yönde yapılan bir girişim olduğu söylenmekte. Aynı şekilde voyvodalar ülkemizdeki eğitimin laik ve sivil olduğunu ve dini veya etnik olmadığı hatırlatıldı.


DİĞER HABERLER