2011 Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Hakkında Önemli DuyuruÇarşamba, 24 Ağustos 2011

2011 Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Hakkında Önemli Duyuruİzmir Bal-Göç Derneği tarafından 2011 Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili olarak bir duyuru yapılmıştır. Yapılmış olan duyuru aşağıda aynen yer almaktadır.

Bulgaristan'da 23 Ekim 2011 Pazar günü hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de yerel seçimler (Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve Muhtar seçimleri) yapılacaktır. Bulgaristan parlamentosu tarafından içinde bulunduğumuz 2011 yılında kabul edilen yeni seçim kanunu ile seçim sisteminde ve Bulgaristan dışındaki ülkelerde seçim sandığı açma işlemlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bulgaristan seçim kanununda bu yıl yapılan değişikliğe göre Bulgaristan dışındaki ülkelerde bulunan şehirlerde seçim sandığı açılması için Bulgaristan vatandaşlarının dilekçe (zayavlenie) doldurarak doldurmuş oldukları bu dilekçeyi (zayavlenie) yaşadıkları ülkelerdeki Bulgaristan temsilciliklerine (konsolosluğa veya büyükelçiliklere) bizzat ulaştırmaları gerekmektedir. Vatandaşlar bu dilekçeleri (zayavlenie) aşağıdaki yollardan herhangi bir tanesi ile Bulgaristan temsilciliklerine (büyükelçiliğe veya konsolosluğa) iletebilirler.

1) Vatandaş doldurup imzalamış olduğu dilekçeyi (zayavlenie) elden götürüp bizzat kendisi Bulgaristan büyükelçiliğine veya konsolosluğuna teslim edebilir. Bir insan aynı aileden bile olsa başka birinin dilekçesini götürüp teslim edemez.

2) Vatandaş doldurup imzalamış olduğu dilekçeyi (zayavlenie) tarayıcıda (scanner) tarayıp elde ettiği PDF uzatılı dosyayı e-mail ile Bulgaristan temsilciliğine (konsolosluğa veya büyükelçiliğie) gönderebilir. Burada her dilekçenin ayrı ayrı taranması ve ayrı ayrı e-mail ile gönderilmesi gerekmektedir. Aynı e-mailin içeriğinde birden fazla kişiye ait dilekçe olamaz. E-mail ile gönderilen dosyalar mutlaka PDF uzantılı olmak zorundadır.

3) Vatandaş doldurup imzalamış olduğu dilekçeyi (zayavlenie) "İadeli Taahhütlü Acele Posta Servisi (APS)" ile o ülkedeki Bulgaristan büyükelçiliğine veya konsolosluğuna gönderebilir. Doldurulan her dilekçe ayrı zarfa konmalı ve ayrı ayrı postaya verilmelidir. Aynı zarfın içerisinde birden fazla dilekçe gönderilirse bu dilekçeler işleme konmaz.

Bulgaristan vatandaşlığına sahip olan üyelerimiz, 23 Ekim 2011 Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İzmir'de seçim sandığı açılması için doldurmaları gereken boş dilekçeyi (zayavlenie) ve örnek doldurulmuş dilekçeyi (örnek zayavlenie) derneğimizin www.balgocizmir.org.tr isimli internet sayfasından indirebilirler.

DİLEKÇE (ZAYEVLENİE) DOLDURURKEN
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

1) Dilekçelerde (zayavlenie) bütün alanlar Kiril alfabesi (Bulgar alfabesi) ile yazılacaktır.

2) Seçim günü olan 23 Ekim 2011 tarihinde en az 18 yaşında olacak olan kişiler dilekçe (zayavlenie) doldurabilirler ve seçimlerde oy kullanabilirler. Seçim günü olan 23 Ekim 2011 tarihinde 18 yaşından küçük olan kişiler dilekçe (zayavlenie) dolduramazlar ve oy kullanamazlar.

3) Dilekçedeki (zayavlenie) üzerindeki bütün bilgiler eksiksiz olarak doldurulduktan sonra mutlaka dilekçe (zayavlenie) sahibi tarafından imzalanmalıdır. Ayrıca dilekçenin doldurulduğu tarihi de tarih bölümüne yazmayı unutmayın.

4) Oy kullanmak için gidecek olan kişinin elindeki Bulgaristan kimlik belgelerinin (Kırmızı Pasaport ve Liçna Larta) sürelerinin geçmemiş olması gerekmektedir.

DİLEKÇEYİ (ZAYAVLENİE) DOLDURDUKTAN SONRA
NEREYE GÖNDERECEĞİZ?

Eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulan dilekçe (zayavlenie) dilekçe sahibi tarafından bizzat imzalandıktan sonra bu dilekçe (zayavlenie) ülkemizdeki Bulgaristan temsilciliklerine ulaştırılmalıdır. Bulgaristan'ın Ankara'da büyükelçiliği, İstanbul ve Edirne'de de konsoloslukları vardır. Bu sebeple Ankara, İstanbul ve Edirne'de illerinde yaşayan Bulgaristan vatandaşları yaşadıkları şehirlerdeki Bulgaristan temsilciliklerine (konsolosluklara veya büyükelçiliğe) bu dilekçeleri bizzat elden, veya iadeli taahhütlü APS ile veya tarayıp PDF uzantılı dosya haline getirip e-mail ile ulaştırabilirler. Bulgaristan Cumhuriyetinin İzmir'de konsolosluğu olmadığı için İzmir'de ikâmet eden Bulgaristan vatandaşlığına sahip üyelerimizin, doldurmuş oldukları dilekçeleri (zayavnelie) "İadeli Taahhütlü Acele Posta Servisi (APS)" ile veya bu dilekçeyi tarayıcıda tarayıp elde ettikleri PDF uzantılı dosyayı e-mail ile Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna göndermeleri gerekmektedir. Bulgaristan Cumhuriyetinin İstanbul Başkonsolosluğunun yazışma (posta) adresi ve e-mail adresi aşağıda yazmaktadır.

DİLEKÇEYİ E-MAİL İLE GÖNDERMEK İÇİN E-MAİL ADRESİ
E-mail Adresi : consulate.istanbul@mfa.bg

DİLEKÇEYİ APS İLE GÖNDERMEK İÇİN POSTA ADRESİ
Adres : Bulgaristan Başkonsolosluğu
Ahmet Adnan Saygun Caddesi No:44
80600 2. Levent - İSTANBUL

DİLEKÇELERİ ULAŞTIRMAK İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Seçim sandığı açılması için doldurulan dilekçelerin en geç 26 Eylül 2011 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar İstanbul'da bulunan Bulgaristan başkonsolosluğuna ulaştırılmaları gerekmektedir. Dilekçelerini (zayavlenie) posta ile gönderecek olan vatandaşların son teslim tarihinden en az 4 (dört) gün önce dilekçelerini posta işletmelerinden göndermeleri yararlı olacaktır.
İlgililerin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarım.


Yönetim Kurulu Adına
Süleyman PEHLİVANOĞLU
Genel Başkan


DİĞER HABERLER