2014-2020 dönemine dair İlçe Gelişim Planı kabul edildiCuma, 27 Haziran 2014

2014-2020 dönemine dair İlçe Gelişim Planı kabul edildiMomçilgrad (Mestanlı) Meclisi, Belediye'nin 2014-2020 dönemine dair ilçenin gelişim planını kabul etti.

Onaylanan plan yerel düzeyde sürdürülebilir gelişim açısından son derece büyük önem arz etmektedir, çünkü gelecek program döneminde Momçilgrad İlçesi'ne Avrupa fonlarından kaynak sağlanmasının temelini oluşturacak.

Belediye idaresinin Meclise sunduğu rapordan gelecek program döneminde Momçilgrad İlçesi'nin gelişme perspektifi belli olan bir bölgesel topluluk olarak gelişmeye devam edeceği belirtildi.

İnsan kaynaklarının korunması, iş kurma koşullarını iyileştirme, yatırım portföyünü çeşitlendirme açısından kar getiren turizmin gelişimi yoluyla yerel ekonominin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümesi için koşullar yaratılması yerel yönetimin temel öncelikleri belirleniyor.

Yerel Meclis Başkanı Müh. Sunay Hasan, Momçilgrad İlçe Gelişim Planının Avrupa fonlarından finanse edilmesi öngörülenlerin dışında yeni fikir projelerinin de dahil edilmesine açık olduğunu kaydetti.

Momçilgrad İlçesi'nin gelişimine ilişkin Momçilgrad Vizyon Planı, yerel yönetimin kazandığı "Momçilgrad İlçesinde İzleme, Kontrol ve Değerlendirme Mekanizmaları Oluşturarak Politika Hazırlama ve Uygulama Sürecinin İyileştirilmesi" projesi kapsamında kabul edildi. Proje, İdari Kapasite Operasyonel Programı tarafından finanse edilmektedir.

Rapor, Meclis tarafından onay almadan önce gelecek programlama dönemi için belediyenin gelişmesi açısından güçlü ve zayıf yönleri, sorunlar ve fırsatlar hakkında halka açık tartışma forumu ve yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.


DİĞER HABERLER