2021 yılı belediye bütçelerine ek ödenekler aktarılacakPerşembe, 25 Kasım 2021

2021 yılı belediye bütçelerine ek ödenekler aktarılacak

Hükümet, belediye bütçelerine 16,1 milyon leva tutarında ek transferler yapılmasını onaylayan kararnameyi kabul etti.

Mali kaynaklar, sokak ağının ve ilçe yollarının yeniden inşası ve onarımı, su şebekelerinin tamamlanması ve tadilatı, mevcut istinat duvarlarının yenilenmesi ve yenilerinin inşası, köprü tesislerinin acil restorasyon çalışmaları, nehirlerin temizlenmesi ve spor kompleksi inşaatı için olmak üzere sosyal ve teknik altyapıya ilişkin önemli projelerinin uygulanması için gereklidir. Söz konusu projelerin uygulanmasıyla birlikte nüfusa sunulan hizmetlerin kalitesi artacak ve yaşam koşulları iyileşecek.

Aynı kararname ile 2021 yılı Başbakanlık bütçesinden Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü bütçesine 2 milyon leva transfer yapılması da onaylandı. Kaynaklar, Sofya Yüksek İslam Enstitüsünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir mülk alımı için kullanılacak.

Gerekli fonlar, 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinde öngörülen ödenekler ve/veya ödenek aktarmalarının yeniden yapılandırılmasıyla merkezi yönetim bütçesi fonlarından sağlanacak.


DİĞER HABERLER