AB, 2014-2020 döneminde de patates üretimi için sübvansiyonlar sağlamayacakSalı, 24 Nisan 2012

AB, 2014-2020 döneminde de patates üretimi için sübvansiyonlar sağlamayacakSmolyan'da düzenlenen bir seminerde Avrupa Birliğinin /AB/ Genel Tarım Politikasının Gelişimine ilişkin 2014-2020 yeni planlama döneminde Bulgaristan'a patates üretimi için sübvansiyon sağlanmasını öngörmediği açıklandı.

Tahıl ürünleri, yağlı tohumlar, keten, kenevir, bakliyat ürünleri, kabuklu yemişler, pirinç, süt ürünleri, tohum, koyun ve keçi eti, sığır ve dana eti, zeytinyağı, yem, şerbetçiotu, şeker pancarı, ipekböcekleri ve başka özel meyve ve sebze üretimi için sübvansiyon ödenecektir.

AB tarafından hibe yardımı patates nişastası için yapılacak. Ancak Bulgaristan pamuk üretimi için Avrupa fonlarından yararlanabilir. Ülkemiz hektar başına 600'dan fazla ˆ olan AB yardımıyla 3342 hektar alan üzerinde hammadde üretimi konusunda anlaşma yapmıştır.

Bulgaristan'ın yanı sıra, pamuk üretimi için Yunanistan, İspanya ve Portekiz de yardım alacaktır. Tarım ve Gıda Bakanlığı "Doğrudan Ödemeler ve Piyasalar" Müdürlüğünden Lyudmila Sultanova, sonraki planlama döneminde 90 milyondan 150 milyona artırılan Okulda Meyve Programının gerçekleştirilmeye devam edeceğini söyledi.

Sübvansiyonların % 75'i AB fonlarından, kalan diğer % 25'i de üye ülkelerin ulusal bütçelerinden sağlanmaktadır. Amaç öğrencilerin daha fazla sebze ve meyve yemeye alıştırılmalarının yanı sıra, yıl boyunca meyve ve sebze ticaretinin teşvik edilmesidir.

Sultanova, AB fonlarından yararlanıcıların %43 oranında 0,5 hektara kadar arazi işleyen küçük çapta üreticiler olduklarını ve öngörülen mali kaynakların yaklaşık % 2'sini aldıklarını belirtti. Bulgaristan'da durum hemen hemen aynıdır. Çiftçilerin %71'i 0,5 hektara kadar toprak işleyenlerdir ve AB fonlarından en az para alan tarım üreticileridir. Romanya'da bu pay çiftçilerin % 90'ına düşmektedir. Yeşil tarım için ek para almak isteyen üreticilerin, en az 3 hektarlık toprak işleyip, en az üç bitki kültürü yetiştirmeleri gerekiyor. Her bitki kültürünün % 5 oranından azalmayıp, % 70'den de fazla miktarda olmaması istemi belirlenmiştir.


DİĞER HABERLER