ABD İslam Genç Liderler Programının koordinatörü Yasemin Hüseyin, Kırcaali'de konferans düzenlediPazartesi, 26 Eylül 2011

ABD İslam Genç Liderler Programının koordinatörü Yasemin Hüseyin, Kırcaali'de konferans düzenlediBugün Kırcaali'de Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) faaliyette bulunan Amerika Genç Liderler Programının Müslümanlar Kamu Kurulunun koordinatörü Yasemin Hüseyin "ABD'de ve Bulgaristan'da İslam" başlığı altında konferans düzenledi. Etkinlik, Amerika Genç Liderler Programı tarafından ABD Bulgaristan Büyükelçiliğinin, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün ve Bölge Müftülüğünün desteğiyle organize edildi. Jasemin Hüseyin, beraberinde ABD Bulgaristan Büyükelçiliğinden William Sally ve Evgeni Todorov olmak üzere Kırcaali'de bulundu.
Konferansta Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şura Başkanı Şabanali Ahmet, Kırcaali Merkez Cami Encümenliği Başkanı Abdullah Şevki, Bölge Müftüsü temsilcileri, birçok dini adamlar ve şehirden Müslümanlar bulundular.
Yasemin Hüseyin, Genç Liderler Programının genç Müslümanların toplumsal hayatta daha aktif olmalarına imkan sağlamayı hedeflediğini ve aynı zamanda Amerikan ulusunu gerçek İslam'la tanıştırmayı görev belirlediğini belirtti. Çünkü ifadesine göre, İslam dini dünyada yanlış kavranılıyor. Jasemin Hüseyin, Genç Liderler Programının koordinatörü olarak, 18 ve 25 yaş arası kolej, üniversitede okuyan genç Müslümanlarla çalıştığını paylaştı. Bu gençlerin çeşitli devlet kurumlarında ve basında iş bulmaları için uygun program sağlandığı açıklandı. Jasemin Hüseyin, Mısır'da dünyaya gelip, 1 yaşında ABD'ne göç ettiklerini paylaştı. Daha önce kimliği hakkında pek düşünmediğini, fakat 11 Eylül 2001 tarihinde New York'ta yapılan terörist saldırılarından sonra İslam'ın radikal bir din olarak kavranmasının güçlenmesiyle Müslümanların gerçek kimliğini dünyaya tanıtıp kendilerini savunmalarına ihtiyaç duyulduğunun farkına vardığını ifade etti. Yasemin Hüseyin, "Şu anda belki ABD'de Müslümanlara gösterilen davranışla ilgili yanlış düşünceler mevcut. Fakat Amerika Müslümanları hükümette, basında, tıp sektöründe aktif rol oynuyorlar, yani onlara karşı ayrımcılık yapıldığı söylentileri doğru değildir. Aynı zamanda ABD'de çok başarılı büyük kuruluşların başında Müslümanlar bulunuyor. Tabii ki, TV'de de gösterildiği gibi, bazı Müslümanlar zorluk çekiyorlar. Fakat böyle olaylar her insanın başına gelebilir. ABD ulusunun çok kültürlü olduğu gibi, diğer etnik topluluklara orada ilgi çok büyük seviyededir" dedi.
Yasemin Hüseyin'in sunumundan sonra konferansa katılan daha çok genç Müslümanlar kendisine soru yöneltme şansını kullandılar.
ABD'de İslam fobisinin olup olmadığı sorulunca, genç İslam lideri, orada gerçekten böyle bir olgunun var olduğunu ve bazı şahıs ve grupların uyguladıklarını söyledi. Fakat onun ifadesine göre, Amerikan ulusu yüksek eğitimli ve kültürlü ve bundan dolayı bu tür telkinleri benimsemiyor, hükümetin de Müslüman örgütleriyle işbirliği içinde olmasından dolayı Müslümanlara yapılan saldırılara seyrek rastlanılıyor. Çünkü ABD halkı, çok kültürlüdür ve Müslümanların, aynı zamanda Amerikan ulusuna ait olmaları entegre bir topluluğun oluşmasının anahtarıdır.
Yasemin Hüseyin, Bulgaristan'da Müslümanların ABD'nde olduğu gibi, önemli devlet kararları alındığında mutlak söz sahibi olmaları gerektiğini savundu. Böylece ülkede Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında huzurun, barışın sağlanacağını düşünüyor.
Yasemin Hüseyin, 11 Eylül 2011 tarihinde ABD'de yaşanılan olaylardan sonra Amerikan ulusunun İslam fobisine karşı Müslümanlara gereken manevi desteği gösterdiğini öne sürdü.
Genç Liderler Programının koordinatörü, Bulgaristan'da gençlerin çeşitli dini gruplar arasında hoşgörü, diyalog kurulması için faaliyetler sürdürmelerini tavsiye etti. Diyalogun ve eğitimin büyük güç olduğunu, terörizmin ve şiddettin ise hiçbir şeyi çözemeyeceğinin altını çizdi.
Ayrıca Yasemin Hüseyin, Müslümanların Bulgaristan'ın toplumsal hayatında aktif rol almalarını ve basında çalışarak, olayların yanlış yansıtılmasına engel olmalarını tavsiye etti. Genç lider, gençlere İslam dininin de prensiplerine uygun olarak topluma hizmet etmelerini ve bu şekilde çevredekilerin düşünce tarzını değiştirmelerini önerdi. Çünkü şu anda dünyadaki terörist hareketlerinden dolayı İslam'ın çok yanlış kavranıldığına tekrar vurguladı. Sıradan vatandaşların, her gün TV'de bunu gördükleri için böyle düşünmelerinin normal olduğunu belirtti. Yasemin Hüseyin, ABD'de çeşitli dini temsilcilerin yer aldığı gruplar oluşturularak, sadece onların problemleri değil, başka dini grupların da problemlerini ele aldıklarını paylaştı. Genç Müslüman lideri, bu uygulamanın Bulgaristan'da da yapılmasının faydalı olacağını düşünüyor. Kırcalili bir üniversite öğrencisi türbanlı olduğu için öğretmenlik stajı yapması gereken bir yerel lise okulunda problem yaşadığını paylaştı. Bunun üzerine Yasemin Hüseyin, ABD'de kamusal alanlarda türbanın yasak olmadığını, Bulgaristan'da da kanunun izin verdiği taktirde engelleme olmaması gerektiğini öne sürdü. Yasemin Hüseyin, Bulgaristan'da Müslümanların haklarını çeşitli yollarla, mahkemede dahi, sonuna kadar aramaları gerektiğini tavsiye etti. Bu bağlamda, her hangi bir dini inanışın yerine getirilmesi engellendiği taktirde toplumun böyle sorunlara dikkatinin çekilmesi için çeşitli etkinliklerin, kampanyaların, gösterilerin düzenlenmelerinin faydalı olacağını düşünüyor. Ayrıca Bulgaristan Müslümanlarının başka ülkelerde faaliyet gösteren İslam örgütlerini araştırıp, onları örnek alarak haklarını savunmak için örgütlenmelerinin gerekli olduğunu vurguladı.
Daha sonra Yasemin Hüseyin, konferansta bulunan birçok Kırcaaliler ile yakından tanıştı, sohbet ettiler.
Kırcaali'den sonra İslam programının aynı şekilde Momçilgrad kasabasında, önümüzdeki günlerde ise Smolyan bölgesinde, Sofya'da Başmüftülüğün Basın Merkezinde, Gotse Delçev ve Samokov'da devam edeceği anlaşıldı.
Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER