Adatepe’de altın çıkarılmaya başlanacakPerşembe, 26 Kasım 2015

Adatepe’de altın çıkarılmaya başlanacak Adatepe'de altın madenciliğine dair nazım imar planı onaylandı. Altın elde edilecek arazinin kullanım şeklinin orman arazisinden endüstriyel araziye dönüştürülmesi bekleniyor. Krumovgrad'a (Koşukavak) 3 km mesafede açık maden ocağı işletmesi ve altın cevherinin çıkarılması ve işlenmesine dair cevher zenginleştirme tesisi inşa edilecek.

Kanada şirketi Dundee Precious Metals Şirketi tarafından Adatepe'de altın madenciliğine ilişkin onaylanan nazım imar planının itiraz etme süresinin dolmasıyla artık 19 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirildi.

Geçen yıl 7 Temmuz'da Krumovgrad Meclisi, Ada Tepe'de altın madenciliğine ilişkin proje için gerekli nazım imar planının teknik şartnamesini ve nazım imar planı hazırlanmasına izni onayladı. İmar Planı, Belediye ve çeşitli kurumlara ağustos 2014 tarihinde verildi. Bununla planın incelenmesi, kamu erişimi olması, koordine edilmesi ve kurumlarca peşinen onaylanması hedeflendi. Krumovgrad Belediye Başkanı İmar Planını onayladı ve itiraz etme süresi 19 Kasımda doldu.

Dundee Precious Metals Şirketi Sahibi ve Genel İcra Müdürü Rick House, "Bu izin çıkartılmasına ilişkin prosedürler konusunda atılan önemli bir adımdır ve bu durumda inşaat aşamasına geçmek şart oldu. Bu da altın madeni projesinin devam etmesine imkan verecek" dedi.

İmar Planı yürürlüğe girdiğine göre şirkete araziyi satın alma prosedürüne başlamasına imkan vermesi için Ormanlar Yürütme Ajansı'nın arazi kullanım şeklinin orman arazisinden endüstriyel araziye dönüştürülmesine onay vermesi gerekir.

Bütün bunun 2016 yılının ilk yarısında olması ve inşaat ruhsatının ise 2016 yılının ikinci yarısında verilmesiyle maden ocağı işletmesi ve cevher zenginleştirme tesisinin inşaatının 2016 yılının ikinci yarısında başlaması gerekir.

Adatepe'de altın madenciliğine dair projede neler var?

Gelecek maden ocağı işletmesi Adatepe'nin sırtında, Krumovgrad'ın güneyinde yaklaşık 3 km mesafede, Bulgaristan'ın güneydoğu kısmında yer alacak. Planlara göre kırma, öğütme ve altın çıkarma flotasyonu, atıkların kaya kalıntıları ile birlikte madencilik atıklarına ilişkin entegre depolama tesisinde depolanması gibi geleneksel işleme yöntemleri uygulanacak açık maden ocağı işletmesi ve altın cevherinin çıkarılması ve işlenmesine dair cevher zenginleştirme tesisi inşa edilecek. Sekiz yıl boyunca bu tesis yılda 85 700 bin altın ons içeren 840 ton maden işletecek. İlk hesaplara göre maden ocağı işletmesinin ve ilgili tesislerin tamamlanmasına ilişkin sermaye giderleri düşürülmüş halinde 164.1 milyon dolar (2013 yılında doların değerine göre). 2015 yılının başında sermaye giderlerine ilişkin yapılan hesapların güncellenmesine başladı ve sermaye giderleri hesabının 2016 yılının ilk üç ayında sonlanması gerekir.


DİĞER HABERLER